VIII. Z - červen 

seznam pomůcek - šk. rok 2023/2024

Úřední hodiny v červenci: Po 10:00- 13:00

30. 6. VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Od úterý 27. června do čtvrtka 29. června ORGANIZAČNÍ UKONČENÍ školního roku, třídnické práce apod. Žáci budou ve svých kmenových třídách, ukončení výuky 12, 25 hod.

26. 6. Vlak proti drogám  - REVOLUTION TRAIN nádraží Kladno - Dubí - sraz v 7:35 na autobusovém nádraží Kladno /u Lidlu/, odjezd autobusu je v 8:45.

Se žáky jsme se sešli v 7,35 na autobusovém nádraží Kladno, kde byli opětovně poučeni o chování a BOZ. Smluvním autobusem jsme přejeli do vlakové stanice Kladno – Dubí, kde byl přistaven protidrogový vlak, který nabídl našim žákům program protidrogové prevence. Inovativní projekce, která byla uvnitř vagónů, vtáhla žáky do děje a donutila je přemýšlet o problematice závislostí a zodpovědnosti k vlastnímu životu. V rámci projekce žáci vyplnili anonymní dotazník, v kterém odpovídali na otázky trávení volného času, zkušenostmi s návykovými látkami atd. Po skončení prohlídky vlaku jsme se ještě dozvěděli zajímavé informace od strážníku MP, kteří zde měli dva stany s informačními materiály. Někteří žáci si vyzkoušeli chůzi v brýlích, které simulují vidění člověka závislého na drogách. Program se žákům velmi líbil, ve zbytku dne jsme si společně povídali o zážitcích z projekce a o situacích, které zde viděli.  

další fotografie

20. 6. Projekt VZ - Škola a zdraví

Cílem projektového dne bylo dodržování zásad zdravé výživy, léčebný režim, zásady osobní hygieny, prevence patologických jevů (kouření, alkoholismu, drog, hracích automatů, kyberšikany). Žáci se na připravených pracovních listech dozvěděli o historii kouření a alkoholismu. Shlédli zajímavé ukázky k tomuto tématu a popovídali jsme si o tom, co si představíme pod pojmem zdravá strava, jak má vypadat léčebný režim a jaké jsou nejdůležitější zásady osobní hygieny. Poznatky z projektového dne jsme propojili s tím, co jsme se naučili v hodinách přírodopisu a výchovy ke zdraví. 

další fotografie

13. 6. Památník Lidice - třídní výlet

Autobusem jsme se přiblížili k vesnici Lidice a společně si prošli všechna pietní místa v Památníku, podívali jsme se na historické fotky, které zobrazují život v obci před rokem 1942. V 11:00 hodin jsme měli rezervovanou prohlídku muzea, kde jsou originální ukázky dopisů lidických dětí, videozáznamy lidických žen a další videa vztahující se k této události. Po prohlídce expozice muzea jsme si užili krásnou podívanou a nádhernou vůni v zahradě růží. Autobusem jsme se vrátili ke škole, kde jsme si povídali o zážitcích z třídního výletu a o dojmu, který na žáky toto místo udělalo. Prohlídka památníku žákům připomněla těžké osudy obyvatel této obce a hrůzné následky 2. světové války.   Uvědomili si, že mír není samozřejmostí, a že je pořád aktuální si o těchto událostech povídat. Třídní výlet proběhl v klidné a příjemné atmosféře.

 

další fotografie

 

1. 6. Den dětí - trampolínové centrum - Sletiště 

Na trampolínách si děvčata i chlapci vyzkoušeli skoky, přemety vpřed, vzad nebo jen, dle svých možností, poskakovali na trampolíně. Po sportovním výkonu se občerstvili a na procházce lesoparkem zregenerovali unavené svalstvo.


další fotografie