VII. Z

Školní rok 2021/2022

třídní učitelka: Mgr. Marcela Slánská

asistentka pedagoga: Iva Maříková

konzultační hodiny: úterý 12,40 - 13,10 (dále dle dohody)

e-mail: marcela.slanska@zskladnoparizska.cz

 tel. kontakt školy: 312 686 018

 

Rozvhr hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6.  7. 8.
PO M Čj Rj Z HV D    
ÚT M Čj F Vv Vv      
ST M Čj Tv Aj P VkZ    
ČT Čj I Aj Z Rj X  Pč
M D Tv P Aj VkO