Realizované projekty

 

Rok 2021 – 2022

Projekt: REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Doučování žáků do škol

Rok 2021 – 2023

Projekt: Škola hrou 2

Škola hrou 2

Rok 2019 – 2022

Projekt: Škola hrou

Škola hrou

Rok 2017 – 2019

Projekt: ZŠ Pařížská

Rok 2014 – 2015

Projekt: Podnikáme – pomáháme!

Rok 2011 – 2013

Projekt: Motivací ke zvýšení kvality ve vzdělávání

Poskytovatel dotace : MŠMT ČR, ESF

Operační program: Vzdělání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Rok 2011

Projekt: Šance pro každého – pozitivní vliv poradenství na rozvoj inkluzivního školství

Poskytovatel dotace : Středočeský kraj, ESF

Operační program: Vzdělání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Rok 2010

Projekt: Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem

Poskytovatel dotace: Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru

Rok 2010

Projekt: Cesty za poznáním

Poskytovatel dotace: MŠMT ČR

Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2010

Rok 2009

Projekt: Jekhetane – společně

Poskytovatel dotace: MŠMT ČR

Program na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, žáků a studentů v roce 2009

Rok 2007

Projekt: Život kolem nás

Poskytovatel dotace: MŠMT ČR

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2007 (EVVO)

Rok 2006

Projekt: Odpoledne bez nudy

Poskytovatel dotace: MŠMT ČR

Program MŠMT na podporu romské komunity v roce 2006