Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 (17. ZŠ)

Pozvánka k zápisu do 1. třídy

 

PÁTEK                           16. 4. 2021 od 14 – 18 hodin

SOBOTA                        17. 4. 2021 od    9 – 12 hodin

 

 

Rodiče (zákonní zástupci), kteří přicházejí k zápisu se svými dětmi, předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Vzděláváme také žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – pokud má Vaše dítě doporučení ke vzdělávání ze školského poradenského zařízení (Pedagogicko psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum), doložte při zápisu.

* Otevíráme další logopedickou třídu.

* Do přípravné třídy přednostně přijímáme děti, které mají

odloženu povinnou školní docházku a dále děti v posledním

roce před nástupem do školy.

Těšíme se na Vás i na Vaše děti.