Informace o školní družině: ZŠ K. H. Máchy Doksy

Vážení rodiče,

4.9.2023 zahajujeme školní rok 2023/2024 přihlašováním dětí do ŠD.

4.9. vedoucí vychovatelka bude přijímat zájemce o ŠD - zápisový lístek zájemci obdrží a vyplní na místě. 

Zákonní zástupci, kteří mají zájem o družinu se 4.9.2023 mohou dostavit do I. patra, dveře číslo 43

Vyplněním přihlášky nevzniká nárok na zapsání do ŠD pokud bude překročena kapacita družiny.

 

Úplata za ŠD je stanovena na :

I.pololetí  - 750 Kč za 1 dítě

II.pololetí - 750 Kč za 1 dítě

Prosím o úhradu v den nástupu do ŠD.

Pokud nebude úplata uhrazená do 20. září 2023, má se za to, že dítě docházku do ŠD ukončilo.

ŠD zahajuje provoz 5.9.2022 ranní družinou, která začíná v 6:40 hod.

Dodržujte, prosím, nejpozdější příchod dítěte do ŠD a to do 7:00 hod. 

Stravné:

Stravné dětí a žáků v naší školní výdejně si rodiče zajišťují sami na 4. ZŠ Kladno.