Školní družina

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Vážení rodiče,

z provozních důvodů musí být školní družina od 22.2. do 1.3. (včetně) nadále uzavřena. V případě, že budeme nuceni uzavření opět prodloužit, budete aktuálně informováni v pátek 26.2. 2021 osobně nebo na webových stránkách školy.

Děkujeme za pochopení

 

 

 

Ve školním roce 2020/2021 jsou otevřena 3 oddělení ŠD s kapacitou 60 dětí a je určena pro žáky PT - 3. třídy. Oddělení jsou umístěna v 1. patře školní budovy a jejich provoz zajišťují plně kvalifikované vychovatelky a asistenti pedagoga.

            1.  oddělení - vedoucí vychovatelka Jiřina Hrabětová

                        - asistent Michal Bernard DiS., Iva Maříková, Erika Štěpánková

    2. oddělení - vychovatelka Lucie Janotová, Mgr. Lucie Zázvorková

                        - asistent Hana Herdová

    3. oddělení - Mgr. Kateřina Cibulská, Ing. Táňa Voňavková, Andrea Petrášová

                        - asistent Jana Machalická

 

Všechna oddělení jsou nově vybavena vkusným nábytkem, pomůckami a hračkami, které podporují a rozvíjejí osobnost dětí. 

Při svých činnostech využíváme i další prostory školy - školní dílnu, školní kuchyňku, počítačovou učebnu, dětskou školní knihovnu, školní zahradu a školní hřiště. Výhodou je i blízkost lesa, kam se často vydáváme za poznatky o přírodě.

Při všech činnostech se snažíme vytvářet příznivé sociální klima, vzbuzovat zájem o jednotlivé činnosti a hlavně dbát na bezpečnost dětí - nejen fyzickou, ale také sociální a emocionální.