Oficiální stránky obce Milín - Rok 2018

Vážení rodiče,
dětem byla rozdána předběžná přihláška do školní družiny na rok 2021/2022. Prosíme o odevzdání do 7.6.2021.
Děkujeme
 
 
Školní družina

Zobrazit související podrobnosti o obrázku

   OD 17.5.2021 SE ŠKOLNÍ DRUŽINA VRACÍ OPĚT DO BĚŽNÉHO PROVOZU!!!

 

Milí rodiče, milé děti,

Filipojakubská noc je za dveřmi a probudí tajemné magické síly!

Dříve se věřilo, že v noci z 30.dubna na 1. května létají povětřím čarodějnice na svých pometlech a škodí lidem i zvířatům. Proto se hospodáři snažili ochránit před temnou silou, jak to jen šlo.

A jak se bránit před čarodějnicemi?

- na dveře se upevní svěcené větvičky

- před vrata se dají čerstvě vykopané drny a pod ně čerstvá vajíčka nebo zapíchneme trnové větvičky, aby se čarodějnice zranily a nedostaly se do domu

- oblíbeným trikem je nasypat před vchod písek. Čarodějnice musí včechna zrnka přepočítat, a tím se zdrží do úsvitu, kdy její moc zeslábne

- čarodějnice neprojde přes nastavené vidle nebo koště

- stavení se vykuřuje, aby se v něm  neusadily zlé síly

- dost nebezpečný byl zvyk, při kterém lidé  házeli do vzduchu zapálená březová košťata. To mělo zahnat čarodějnice, které se vznášely nad jejich hlavami

- proti zlé moci čarodějnic se zapalovaly ohně. Na kopcích se stavěly velké hranice, aby byly plameny šlehající vysoko k nebi vidět za tmy do širokého okolí

Pro nás je pálení čarodějnic oblíbená tradice , která se pojí s ohněm a zábavou.

Nevím, jestli bude v současnosti možné Filipojakubskou nebo také podle pohanského názvu Valpružinu noc hromadně slavit, ale pokud máte možnost, stačí malý ohníček. Udělejte si hezký večer s opékáním buřtíků, zpíváním písniček, společným posezením. Nemusíte se bránit zlým silám ani čarodějnicím. Možná tento večer využijte ke společnému zamyšlení nad uplynulým rokem a klidně přeskočte ohýnek. I když nevěříme na zlé síly, oheň má očistnou a rituální moc. Skok přes oheň v tomto magickém čase, představuje změnu v životě, skok správným směrem a to, že za sebou zanecháme to, čeho se chceme zbavit.

 
 

Po tajemné noci 30.dubna přivítáme měsíc lásky - květen. Poměrně novým zvykem je políbit dívku nebo ženu na prvního máje pod rozkvetlým stromem. Pokud by se tak nestalo, mohly by uschnout. A to by byla škoda! Kdopak by se pak o vás staral?

Přeji všem pohodové oslavy i všechny ostatní dny.

 
Vloženo: 29.4. 2021

Vážení rodiče,

v pondělí 12.4. 2021 obnovujeme provoz školní družiny.

Vzhledem k vládním opatřením bude mít provoz ŠD omezený a bude nutné dodržovat následující pokyny:

RANNÍ DRUŽINA

 • příchod dětí v 6.25 hodin! - p. vychovatelka bude čekat u hlavního vchodu, předá dítěti testovací sadu, kterou podepíše
 • DÍTĚ SI SAMO provede test
 • pokud bude test pozitivní, odchází domů
 • pokud bude test negativní, odchází do ŠD
 • dítě nemusí mít respirátor, ale roušku musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole
 • POKUD DÍTĚ NEPŘIJDE DO ŠD V URČENÉM ČASE /6.25 hod./, bude čekat před budovou školy do 7.15 hodin, kdy se škola otevře a půjde na test své třídy podle pokynů vyučujících do prostor tělocvičny!

 

V ostatních dnech - úterý, středa a pátek - bude ŠD od 6.40 s nejpozdějším příchodem v 7.00 hodin.

 

ODPOLEDNÍ DRUŽINA

 • provoz ŠD je do 15.00 hodin
 • prosím o sdělení, zda má žák zaplacené obědy a na jak dlouhou dobu

Děkuji za spolupráci

Jiřina Hrabětová

 

Vloženo: 9.4. 2021

 

Jak si udělat i v karanténě hezké Velikonoce

Milí rodiče, milé děti,

Velikonoce se rychle blíží, a i když letos budou kvůli pandemickým opatřením zase jenom rodinné, nenechme si je pokazit a jarní svátky, které jsou svátkem všech křesťanů, židů i nevěřících, oslavme.

Navrhuji Vám několik námětů, které Vám velikonoční svátky zpříjemní.

 • naučte se s dětmi nové koledy
 • vyhrajte si se zdobením kraslic - zkuste nové techniky
 • vyzdobte domov velikonočními symboly
 • užívejte domácí pohodu - pospěte si, v klidu vychutnejte snídani, poslouchejte hudbu, slavnostně prostřete stůl, společně shlédněte oblíbený film nebo pohádku a hlavně si povídejte. Třeba i o velikonočních tradicích a symbolech.

Velikonoční symboly

Asi nejdůležitějším symbolem Velikonoc je VEJCE. Symbolizuje zrození, nový život. Vejce se zdobí už od starověku a to nejčastěji červenou barvou, která symbolizovala Kristovu krev, kterou prolil za spásu lidstva.

K vajíčkům neodmyslitelně patří i KUŘÁTKA, která značí nový život i jarní svěžest.

Dalším symbolem je VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK. V bibli je zajíček symbolem skromnosti, pokory a chudoby, tedy křesťanství a učení Ježíše. Byl také symbolem zmrtvýchvstání, plodnosti a štěstí.

VELIKONOČNÍ BERÁNEK - je symbolem čistoty, nevinnosti a poslušnosti. Jako beránek Boží byl označován i Ježíš Kristus, který se obětoval pro spásu lidí a vysvobození z hříchu. Neměl by rozhodně chybět na žádném velikonočním stole.

POMLÁZKA - tradice vyšlehání dívek a žen pomlázkou je známá od 14. století. Má zajistit zdraví a krásu, dodat sílu a pružnost jarních proutků a omladit je.

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

Vloženo: 22.3. 2021

________________________________________________________________________________________________________

 

 

Milí rodiče,

vím, jak je v dnešní době obtížné zabavit děti, které distanční výuka odtrhla od kamarádů a spolužáků. Chtěla bych Vám nabídnout několik námětů, které by mohly děti společně s Vámi zaujmout a zpříjemnit Vaše společné chvíle.

Březen

Je to měsíc, který patří ještě tak trochu zimě. Odpovídá tomu i lidové rčení - "březen za kamna vlezem". Zamyslete se společně s dětmi a pokuste se vysvětlit, co znamenají i jiné pranostiky:

"Na svatého Řehoře led plave do moře, čáp a vlaštovičky letí přes moře"

"Šelma sedlák, který neoře"

"Žába hubu otevře"

Táta včera na venku,

našel první sněženku,

vedle petrklíč,

zima už je pryč.

Básnička Františka Hrubína nás zve na procházky do přírody, kde objevujeme první posly jara. Všímejte si pupenů na keřích a stromech, na předzahrádkách prvních jarních květin - sněženky, bledulky, modřence. Upozorněte děti i na změnu světla - delší den. Z pozorování vycházejte při činnostech doma.

Náměty na výtvarku - nakreslit pro maminku vázu se sněženkami, bledulkami, modřenci. Pro obměnu můžete vytrhávat z papíru a lepit.

Námět na pokus - potřebujeme 3 skleničky, 3 sněženky, vodu, modrý a červený inkoust.

 1. sklenička se sněženkou v čisté vodě
 2. sklenička se sněženkou v obarvené modré vodě
 3. sklenička se sněženkou v obarvené červené vodě

a pozorujte "kouzlo" zabarvování.

Náměty na hry v přírodě - sluníčko nás láká ven, na co si dnes zahrajem?

 • na honěnou, na slepou bábu, skákání přes švihadlo, házení a chytání míče

Nezapomeňte na starou hru našich babiček a dědečků - vydlabeme důlek, připravíme kuličky a hrajeme. Kdo dřív umístí kuličky do důlku?

Co si po celém dnu zábavy "uvaříme"

 • vlastnoručně si vypěstujeme řeřichu. Na talířek položíme vlhkou vatu, hustě posypeme semínky řeřichy a umístíme na okno. Nezapomeneme na zalévání! Za pár dní si ochutíme chléb s máslem nebo pomazánkou zdravými bylinkami - dobré chutnání.

A co na závěr dne?

Požádejte večer maminku nebo tatínka o pohádku, vy větší třeba o příběhy na pokračování a dobrou noc.

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Vážení rodiče,

z provozních důvodů musí být školní družina od 22.2. do 1.3. (včetně) nadále uzavřena. V případě, že budeme nuceni uzavření opět prodloužit, budete aktuálně informováni v pátek 26.2. 2021 osobně nebo na webových stránkách školy.

Děkujeme za pochopení

 

 

 

Ve školním roce 2020/2021 jsou otevřena 3 oddělení ŠD s kapacitou 60 dětí a je určena pro žáky PT - 3. třídy. Oddělení jsou umístěna v 1. patře školní budovy a jejich provoz zajišťují plně kvalifikované vychovatelky a asistenti pedagoga.

            1.  oddělení - vedoucí vychovatelka Jiřina Hrabětová

                        - asistent Michal Bernard DiS., Iva Maříková, Erika Štěpánková

    2. oddělení - vychovatelka Lucie Janotová, Mgr. Lucie Zázvorková

                        - asistent Hana Herdová

    3. oddělení - Mgr. Kateřina Cibulská, Ing. Táňa Voňavková, Andrea Petrášová

                        - asistent Jana Machalická

 

Všechna oddělení jsou nově vybavena vkusným nábytkem, pomůckami a hračkami, které podporují a rozvíjejí osobnost dětí. 

Při svých činnostech využíváme i další prostory školy - školní dílnu, školní kuchyňku, počítačovou učebnu, dětskou školní knihovnu, školní zahradu a školní hřiště. Výhodou je i blízkost lesa, kam se často vydáváme za poznatky o přírodě.

Při všech činnostech se snažíme vytvářet příznivé sociální klima, vzbuzovat zájem o jednotlivé činnosti a hlavně dbát na bezpečnost dětí - nejen fyzickou, ale také sociální a emocionální.