Informace pro rodiče

 

Happy Cute Family Mom Dad Son Daughter Together | Family cartoon, Happy  kids, Art drawings for kids

28.6.2024- konec školního roku - družina v provozu pouze do 10hod

26.2 - 3.3. 2024 jarní prázdniny - po dobu prázdnin je provoz družiny přerušen

2.2.2024- pololetní prázdniny - provoz družiny po dobu prázdnin přerušen

23.12.2023 - 2.1.2024 vánoční prázdniny- po dobu prázdnin je provoz družiny přerušen

22.12. 2022 - bude školní družina otevřena pouze do 15 hod 

26.10. - 27.10.  - podzimní prázdniny - provoz družiny je v době prázdnin přerušen 

29.9. 2023 - ředitelské volno - provoz družiny v době ředitelského volna přerušen

 5.9. - Zahájení školní družiny

ŠKOLNÍ DRUŽINA
– ranní družina pro omezený počet dětí od 6:40 do 7:40 hod.– nejpozději je možné přijít do 7:00 hod.
- odpolední družina bude v provozu od 11:30 do 16:30 hod.

 

Dítě přihlašují do ŠD zákonní zástupci na základě vyplnění zápisového lístku. 

Na zadní straně vyplní tabulku příchodu a odchodu dítěte ze ŠD, který je závazný. 

Zároveň, pokud bude dítě vyzvedávat jiná osoba než zákonný zástupce, vyplní i zmocnění k vyzvedávání dítěte cizí osobou.

Odchod žáků ze ŠD je možný do 13:30 hod. a pak po 15:00 hodině. V době od 13:30 hod. do 15:00 hod. se žáci účastní vycházky nebo jiného programu a jsou mimo budovu školy.

V době školních prázdnin se ŠD neprovozuje.

 

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Ve školním roce 2023/2024 jsou otevřena 3 oddělení ŠD s kapacitou účastníků a dětí a je určena pro žáky PT - 3. třídy. Oddělení jsou umístěna v 1. patře školní budovy a jejich provoz zajišťují plně kvalifikované vychovatelky a asistenti pedagoga.

1. oddělení - vedoucí vychovatelka Andrea Petrášová

2. oddělení - vychovatelka Mgr. Lucie Skleničková, Mgr. Regina Kujová

3. oddělení - vychovatelka Lucie Janotová

4. oddělení - vychovatelka Inka Koláčná

- asistenti- Jiřina Hrabětová, Michal Bernard Dis., Jana Machalická, Hana Holcová

Ranní družina

 Michal Bernard Dis.,Mgr.Lucie Skleničková