Informace pro rodiče

 

 
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA
– ranní družina pro omezený počet dětí od 6,40 do 7,40 – nejpozději je možné přijít do 7,00 hod
- odpolední družina bude v provozu do 16,00 hod

 

Dítě přihlašují do ŠD zákonní zástupci na základě vyplnění zápisového lístku. 

Na zadní straně vyplní tabulku příchodu a odchodu dítěte ze ŠD, který je závazný. 

Zároveň, pokud bude dítě vyzvedávat jiná osoba než zákonný zástupce, vyplní i zmocnění k vyzvedávání dítěte cizí osobou.

Provoz ranní ŠD je od 6:40 - 7:40 - nejpozdější příchod do ranní družiny je v 7:00 hod.

Provoz odpolední ŠD je od 11:30 - 16:30.

Odchod žáků ze ŠD je možný do 13:30 hod. a pak po 15:00 hodině. V době od 13:30 hod. do 15:00 hod. se žáci účastní vycházky nebo jiného programu a jsou mimo budovu školy.

V době školních prázdnin se ŠD neprovozuje.