Informace pro rodiče

 

Happy Cute Family Mom Dad Son Daughter Together | Family cartoon, Happy  kids, Art drawings for kids

VE DNECH 1.-3.2.2022 JE ŠKOLNÍ DRUŽINA UZAVŘENA - ŘEDITELSKÉ VOLNO!

DNE 22.12.2021 JE ŠKOLNÍ DRUŽINA UZAVŘENA - ŘEDITELSKÉ VOLNO!
 
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA
– ranní družina pro omezený počet dětí od 6:40 do 7:40 hod.– nejpozději je možné přijít do 7:00 hod.
- odpolední družina bude v provozu do 16:30 hod.

 

Dítě přihlašují do ŠD zákonní zástupci na základě vyplnění zápisového lístku. 

Na zadní straně vyplní tabulku příchodu a odchodu dítěte ze ŠD, který je závazný. 

Zároveň, pokud bude dítě vyzvedávat jiná osoba než zákonný zástupce, vyplní i zmocnění k vyzvedávání dítěte cizí osobou.

Provoz ranní ŠD je od 6:40 - 7:40 hod.- nejpozdější příchod do ranní družiny je v 7:00 hod.

Provoz odpolední ŠD je od 11:30 - 16:30 hod.

Odchod žáků ze ŠD je možný do 13:30 hod. a pak po 15:00 hodině. V době od 13:30 hod. do 15:00 hod. se žáci účastní vycházky nebo jiného programu a jsou mimo budovu školy.

V době školních prázdnin se ŠD neprovozuje.

 

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Ve školním roce 2021/2022 jsou otevřena 4 oddělení ŠD s kapacitou 60 dětí a je určena pro žáky PT - 3. třídy. Oddělení jsou umístěna v 1. patře školní budovy a jejich provoz zajišťují plně kvalifikované vychovatelky a asistenti pedagoga.

1. oddělení - vedoucí vychovatelka Jiřina Hrabětová

- asistent Jana Machalická

2. oddělení - vychovatelka Lucie Janotová

3. oddělení - vychovatelky Irena Svobodová, Andrea Petrášová, Nela Eitlerová

- asistent Hana Herdová

4. oddělení - vychovatelky Tereza Barnincová DiS., Ing. Veronika Šímová

- asistent Mgr. Barbora Červená