Speciálně pedagogické centrum

Nabízíme pomoc:

  • dětem, žákům a studentům 
  • rodičům
  • učitelům

Primárně se zaměřujeme na postižení:

  • mentální
  • tělesné
  • více vady

 

Z personálních důvodů aktuálně přijímáme přednostně klienty z Kladna a okolí.

 

Vzhledem k nemoci Covid-19 nejsou osoby vykazující známky respiračního onemocnění vpouštěny do budovy  školy (rýma, kašel, zvýšená teplota aj).

Od 10. 9. 2020 opět s nasazenou rouškou. 

 

Do SPC je třeba se dostavit se zcela zdravým dítětem v doprovodu ideálně pouze 1 osoby (zákonného zástupce).