Speciálně pedagogické centrum

Nabízíme pomoc:

  • dětem, žákům a studentům 
  • rodičům
  • učitelům

Primárně se zaměřujeme na postižení:

  • mentální
  • tělesné
  • více vady

 

 

Vzhledem k nemoci Covid-19 nejsou osoby vykazující známky respiračního onemocnění vpouštěny do budovy školy (rýma, kašel, zvýšená teplota aj).

Od 1. 3. 2021 probíhá pouze diagnostika již objednaných klientů. 

Do SPC je třeba se dostavit se zcela zdravým dítětem v doprovodu pouze 1 osoby (zákonného zástupce). Vyšetření je realizováno za dodržení aktuálně platných nařízení.