Naše služby

Služby našeho SPC jsou určeny dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami (v souladu s vyhláškou 27/2016 Sb.) - především pak žákům s mentálním nebo tělesným postižením. 

Rodičům dětí s jiným typem potíží poradíme s nalezením odpovídajícího poradenského zařízení. 

 

Poskytujeme tyto služby: 

  • komplexní vyšetření
  • psychologické vyšetření
  • pedagogické vyšetření
  • na základě vyšetření zpracováváme doporučení pro vzdělávání, doporučujeme podpůrná opatření, zpracováváme podklady pro zařazení žáků do škol a školských zařízení
  • poskytujeme konzultace přímo v prostředí školy, pomáháme s tvorbou IVP, vyhodnocujeme způsoby vzdělávání
  • poskytujeme konzultace k přípravě na budoucí povolání
  • realizujeme psychologické intervence pro děti a jejich rodiny, konzultace pro rodiče
  • pomůžeme s výběrem vhodných kompenzačních, příp. rehabilitačních pomůcek