Vyšetření - co je třeba vědět

  • K vyšetření je nutné se předem objednat (telefonicky, mailem nebo osobně). Objednací lhůta může být dlouhá až tři měsíce.
  • K vyšetření je třeba přijít se zákonným zástupcem žáka - zletilý klient může přijít sám.
  • Komplexní vyšetření zpravidla trvá 2 - 3 hodiny, proto je vhodné mít s sebou pití a svačinu.
  • S sebou je nutné donést všechny zprávy od odborných lékařů, které žák navštěvuje - může se jednat o zprávu z neuorologie, psychiatrie, psychologie, očního oddělení, ORL, rehabilitace, dále pak logopedie atd.
  • Pokud žák v minulosti absolvoval vyšetření v jiném školském poradenském zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna nebo jiné SPC), je nutné s sebou donést poslední zprávu z tohoto školského poradenského zařízení.