Vyšetření - co je třeba vědět

  • K vyšetření je nutné se předem objednat (telefonicky, mailem nebo osobně). 
  • K vyšetření je třeba přijít se zákonným zástupcem žáka - zletilý klient může přijít sám.
  • Komplexní vyšetření zpravidla trvá 2 - 3 hodiny, proto je vhodné mít s sebou pití a svačinu.
  • S sebou přinést všechny zprávy od odborných lékařů, které žák navštěvuje - může se jednat o zprávu z neuorologie, psychiatrie, psychologie, očního oddělení, ORL, rehabilitace, dále pak logopedie atd.
  • Pokud žák v minulosti absolvoval vyšetření v jiném školském poradenském zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna nebo jiné SPC), s sebou donést dokumenty (zpráva, doporučení) z tohoto školského poradenského zařízení.