Úplata ŠD

 

Úplata za ŠD je stanovena na :

I.pololetí  - 240 Kč za 1 dítě

II.pololetí - 360 Kč za 1 dítě

 

Prosím o úhradu v den nástupu do ŠD.

 

Pokud nebude úplata uhrazená do konce měsíce září 2021, má se za to, že dítě docházku do ŠD ukončilo.

ŠD zahajuje provoz 2.9.2021 ranní družinou, která začíná v 6:40 hod.

Dodržujte, prosím, nejpozdější příchod dítěte do ŠD a to do 7:00 hod. Po tomto čase nebude do družiny vpuštěno.