Školní vzdělávací program ŠD

,,Hrajeme si na řemesla aneb řemeslo má zlaté dno."

Cílem práce ve ŠD je představit dětem zábavnou formou lidskou práci, co vše krásného a užitečného mohou na svět přinést lidské ruce. Představit nejen současná řemesla, ale i ta, která zanikají. Vést děti k uvědomění si, že veškeré věci, které používají, musel někdo vymyslet a vyrobit. A aby pochopily, že když někdo něco umí a dělá to poctivě, zaslouží si ocenění.

S řemeslem se mohou vázat všechny činnosti, které rozvíjí děti po stránce rozumové, jazykové, tělesné, přírodovědné, estetické, dopravní, sebeobslužné i činnosti umožňující seberealizaci dětí. 

Rozumové činnosti - rozvoj poznání.

Jazykové činnosti - rozvoj aktivní slovní zásoby, rozvoj vyjadřování.

Přírodovědné činnosti - určitá řemesla jsou součástí péče o přírodu, ochrany přírodu.

Dopravní činnosti - seznámení nejen s pravidly silničního provozu, ale i s řemesly, které s dopravou souvisí - stavba silnic, mostů, údržba silnic.

Pracovně technické činnosti - výroba jednoduchých produktů řemeslné výroby, péče o školní záhon.

Estetické činnosti - řemesla v obsahu písní, básní, pohádek a příběhů, využití všech výtvarných technik při znázorňování řemesel, modelování.

Sebeobslužné činnosti - prohlubování návyků osobní hygieny, zásady slušného stolování, oslovování, zdravení, poděkování, požádání.

Při seznamování s řemesly budeme využívat zkušenosti dětí, přímé pozorování, prohlížení ilustrací, dramatizace, napodobování apod..