ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD - Čas plný her a poznání 

Téma školního roku 2022/2023

,,Z pohádky do pohádky"

  • vytváříme si svou pohádkovou knížku-Děti bude každý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vždy vytvoří obrázek. V červnu bude mít každé dítě svou malou vlastnoručně vyrobenou

Knihu pohádek

ZÁŘÍ

„O BUDULÍNKOVI“

-Seznámení dětí s tematickým plánem „Z pohádky do pohádky“

-Poučení děti o bezpečnosti –vnitřní řád školní družiny

-Poznáváme nové prostředí školy a jejího okolí

-Seznámení se s novými kamarády

-Seznámení se s pravidly společenského chování v kolektivu „Družinové desatero“ a jejich upevňování

-Sebeobsluha ve školní jídelně a šatnách –vedení k samostatnosti

-Výroba pohádkové záložky

-Sportujeme na hřišti –pohybové a soutěživé hry, respektování pravidel hry

-Kreslení na chodník, tvořivé hry v pískovišti

ŘÍJEN

„O SNĚHURCE“

-Seznámení se s pohádkou

-Komunitní kruh – přirovnání trpaslíků s vlastnostmi lidskými

-Pantomima –předvádění pohádkových hrdinů

-Podzimní barvy –příroda na podzim: práce s přírodním materiálem změny v přírodě     Pozorování přírody na vycházce

Výroba a pouštění draků 

-Jablíčkový týden – společné pečení jablečných závinů a tvoření jablíček z různých materiálů

-Dopravní výchova –správné přecházení vozovky, doprava v okolí

-Příprava na Halloween – zdobení dýní

Celodružinové akce: DÝŇÁCI“ + LAMPIONOVÝ PRŮVOD A OPÉKÁNÍ

DRAKIÁDA

LISTOPAD