Školní vzdělávací program ŠD 2021/2022

,,Máme rádi zvířata."

Zvířata spolu 100 dílků | Dětské puzzle | 2D Puzzle | Produkte | cz | Zvířata spolu 100 dílků

PODZIM

ZÁŘÍ 

 • houfování ptactva
 • sklizeň na zahrádkách, sadech a polích
 • sběr hub, plodů a přírodnin
 • podzimní tvoření
 • pohybové hry v přírodě

ŘÍJEN

 • ryby, život ve vodě
 • podzimní úroda
 • sběr přírodnin
 • vycházky k rybníku, remízkám
 • návštěva rybářství

LISTOPAD

 • hejna ptáků
 • stromy a keře kolem nás
 • výroba čertů, Mikuláše a andělů

ZIMA

PROSINEC

 • lesní zvěř
 • krmítko
 • černé hodinky
 • vánoční tvoření
 • vánoční jarmark, přáníčka do domova důchodců

LEDEN

 • živočichové v zimě
 • myslivost a ochrana přírody
 • přírodovědné soutěže
 • posezení s pohádkou

ÚNOR

 • ,,Skřivan musí vrznout, i kdyby měl zmrznout"
 • exotická zvířata
 • setí semínek
 • zimní písničky
 • společná četba

JARO

BŘEZEN

 • hospodářská a domácí zvířata
 • první květy - poslové jara
 • přesazování pokojových květin
 • návštěva zvířecí záchranné stanice AVES
 • tvoření jarních dekorací

DUBEN

 • ptáci a ptačí stavby
 • domácí mazlíčci
 • léčivé a jedovaté rostliny
 • DEN ZEMĚ -ekologická soutěž

KVĚTEN

 • motýli a hmyz
 • maminky mají svátek
 • návštěva ZOO Kladno
 • společné kuchtění

ČERVEN

 • mláďata pernatá i srstnatá
 • Dětský den
 • zvířata v ZOO

 

 

Se seznamováním zvířat a poznáváním přírody v různém kalendářním období se mohou vázat všechny činnosti, které rozvíjí děti po stránce rozumové, jazykové, tělesné, přírodovědné, estetické, dopravní, sebeobslužné i činnosti umožňující seberealizaci dětí. 

Rozumové činnosti - rozvoj poznání.

Jazykové činnosti - rozvoj aktivní slovní zásoby, rozvoj vyjadřování.

Přírodovědné činnosti - péče o přírodu, ochrana přírody, sběr přírodnin a plodů, pozorování přírody.

Pracovně technické činnosti - výroba zvířátek, výroba jejich obydlí, péče o školní záhon.

Estetické činnosti - zvířata v obsahu písní, básní, pohádek a příběhů, využití všech výtvarných technik při znázorňování zvířat, modelování.

Sebeobslužné činnosti - prohlubování návyků osobní hygieny, zásady slušného stolování, oslovování, zdravení, poděkování, požádání.

Při seznamování se zvířaty a přírodou budeme využívat zkušenosti dětí, přímé pozorování, prohlížení ilustrací, dramatizace, napodobování apod..