Školní družina

Milí rodiče,

vím, jak je v dnešní době obtížné zabavit děti, které distanční výuka odtrhla od kamarádů a spolužáků. Chtěla bych Vám nabídnout několik námětů, které by mohly děti společně s Vámi zaujmout a zpříjemnit Vaše společné chvíle.

Březen

Je to měsíc, který patří ještě tak trochu zimě. Odpovídá tomu i lidové rčení - "březen za kamna vlezem". Zamyslete se společně s dětmi a pokuste se vysvětlit, co znamenají i jiné pranostiky:

"Na svatého Řehoře led plave do moře, čáp a vlaštovičky letí přes moře"

"Šelma sedlák, který neoře"

"Žába hubu otevře"

Táta včera na venku,

našel první sněženku,

vedle petrklíč,

zima už je pryč.

Básnička Františka Hrubína nás zve na procházky do přírody, kde objevujeme první posly jara. Všímejte si pupenů na keřích a stromech, na předzahrádkách prvních jarních květin - sněženky, bledulky, modřence. Upozorněte děti i na změnu světla - delší den. Z pozorování vycházejte při činnostech doma.

Náměty na výtvarku - nakreslit pro maminku vázu se sněženkami, bledulkami, modřenci. Pro obměnu můžete vytrhávat z papíru a lepit.

Námět na pokus - potřebujeme 3 skleničky, 3 sněženky, vodu, modrý a červený inkoust.

  1. sklenička se sněženkou v čisté vodě
  2. sklenička se sněženkou v obarvené modré vodě
  3. sklenička se sněženkou v obarvené červené vodě

a pozorujte "kouzlo" zabarvování.

Náměty na hry v přírodě - sluníčko nás láká ven, na co si dnes zahrajem?

  • na honěnou, na slepou bábu, skákání přes švihadlo, házení a chytání míče

Nezapomeňte na starou hru našich babiček a dědečků - vydlabeme důlek, připravíme kuličky a hrajeme. Kdo dřív umístí kuličky do důlku?

Co si po celém dnu zábavy "uvaříme"

  • vlastnoručně si vypěstujeme řeřichu. Na talířek položíme vlhkou vatu, hustě posypeme semínky řeřichy a umístíme na okno. Nezapomeneme na zalévání! Za pár dní si ochutíme chléb s máslem nebo pomazánkou zdravými bylinkami - dobré chutnání.

A co na závěr dne?

Požádejte večer maminku nebo tatínka o pohádku, vy větší třeba o příběhy na pokračování a dobrou noc.

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Vážení rodiče,

z provozních důvodů musí být školní družina od 22.2. do 1.3. (včetně) nadále uzavřena. V případě, že budeme nuceni uzavření opět prodloužit, budete aktuálně informováni v pátek 26.2. 2021 osobně nebo na webových stránkách školy.

Děkujeme za pochopení

 

 

 

Ve školním roce 2020/2021 jsou otevřena 3 oddělení ŠD s kapacitou 60 dětí a je určena pro žáky PT - 3. třídy. Oddělení jsou umístěna v 1. patře školní budovy a jejich provoz zajišťují plně kvalifikované vychovatelky a asistenti pedagoga.

            1.  oddělení - vedoucí vychovatelka Jiřina Hrabětová

                        - asistent Michal Bernard DiS., Iva Maříková, Erika Štěpánková

    2. oddělení - vychovatelka Lucie Janotová, Mgr. Lucie Zázvorková

                        - asistent Hana Herdová

    3. oddělení - Mgr. Kateřina Cibulská, Ing. Táňa Voňavková, Andrea Petrášová

                        - asistent Jana Machalická

 

Všechna oddělení jsou nově vybavena vkusným nábytkem, pomůckami a hračkami, které podporují a rozvíjejí osobnost dětí. 

Při svých činnostech využíváme i další prostory školy - školní dílnu, školní kuchyňku, počítačovou učebnu, dětskou školní knihovnu, školní zahradu a školní hřiště. Výhodou je i blízkost lesa, kam se často vydáváme za poznatky o přírodě.

Při všech činnostech se snažíme vytvářet příznivé sociální klima, vzbuzovat zájem o jednotlivé činnosti a hlavně dbát na bezpečnost dětí - nejen fyzickou, ale také sociální a emocionální.