INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Od září 2020 dojde k úpravě sazeb stravného, a to následujícím způsobem:

kategorie:

žáci  7-10 let (A, MA, KA, SA)

žáci 11-14 let (B, MB, KB, SB)

žáci 15 let a více (C, MC, KC, SC)

cizí strávníci (DH)

sazba:

26,-Kč

28,-Kč

30,-Kč

65,.Kč

 

Zkontrolujte si své limity v nastavení inkasních plateb, popřípadě navyšte, aby bylo možné potřebnou částku strhnout. Maximální počet stravných dní v měsíci je 23 x sazba dle věku.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

 1. Školní jídelna je v provozu.
 2. Rozestupy mezi jednotlivými stoly jsou 1,5 m.
 3. Počet osob u jednoho stolu jsou 4 osoby.
 4. Dodržujeme maximální rozestupy mezi žáky různých tříd.
 5. Ve školní jídelně se stravují žáci přítomní na prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
 6. Ostatní žáci a zaměstnanci na distanční výuce si odeberou jídlo od 14:00 do 14:15 na Norské.
 7. Povinnost nosit roušky v prostorách jídelny je kromě konzumace jídla po celou dobu přítomnosti v jídelně.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ OD 30. 11. 2020 

 1. Školní jídelna od 30.11.2020 vaří pro žáky s prezenční i distanční výukou a zaměstnance. Zároveň bude obnoven provoz odloučené výdejny Pařížská. Veškerý výdej probíhá pouze na talíř. Pokud si strávník bude chtít oběd odnést domů, musí si ho sám přendat do vlastních nádob.
 2. Obědy je nutné předem objednat dle pokynů uvedených ve vnitřním předpisu ŠJ (Je potřeba počítat s časovým zpožděním na objednávání). Odhlášky budou přijímány do 6:00: 
 • objednávání stravy přes internet www.strava.cz 
 • poté do 7:00 v kanceláři ŠJ (osobně)
 • telefonicky (312682941 — záznamník)
 • sms (731 495 024 - rozhodující je čas doručení zprávy, ne odeslání)
 1. V první den nemoci žáka je možné vyzvednout oběd pouze v čase od 14:00 – 14:15.
 2. V případě nedostatečného kreditu na stravné je možné přijít vložit hotovost do kanceláře ŠJ v době od 6:15 – 7:30, 8:00 – 11:00, 14:00 – 14:15.
 3. Výdej obědů probíhá v době od 11:00 – 14:00 dle stanoveného rozpisu.
 4. Vnitřní pokyn nabývá účinnosti od 30.11.2020.