INFORMACE ŠKOLNÍ VÝDEJNY

 

Prodej obědů na září 2024:

čtvrtek             29.8.    7:00 -14:00

pátek                30.8.     7:00 -14:00

pondělí             2.9.       7:00 -15:30

kategorie:

A - žáci  7-10 let

B - žáci 11-14 let

C - žáci 15 let a více

sazba:

30,-Kč

33,-Kč

36,-Kč

 

Zkontrolujte si své limity v nastavení inkasních plateb, popřípadě navyšte, aby bylo možné potřebnou částku strhnout. Maximální počet stravných dní v měsíci je 23 x sazba dle věku.

V případě inkasní platby je nutné zkontrolovat, popř. navýšit limit.

kategorie:

A

B

C

sazba:

690,-Kč

760,-Kč

830,-Kč

 

K výdeji stravy slouží identifikační čip (popřípadě ISIC karta), který strávník zakoupí při první platbě obědů. Čip je nevratný.                            Cena čipu je 130,- Kč. Není možné současně používat obě identifikační média.

Platba obědů:

Obědy se platí zpravidla poslední 3 dny v měsíci. V dalších dnech je možno obědy zaplatit vždy v rozmezí 7:00 - 13:30h. Oběd na aktuální den musí být zakoupen i přihlášen alespoň 1 den předem. Při úhradě inkasem z bankovního účtu či přeplatkem z konta strávníka je nutné provést přihlášení obědů objednávkou z internetu, popřípadě na požádání v kanceláři ŠJ 4.ZŠ, a to alespoň 1 den před začátkem stravování. Zakoupením obědů či jejich přihlášením v kanceláři ŠJ 4.ZŠ bude objednán oběd č.1.

Způsob úhrady: a) v hotovosti  

                             b) inkasem zálohy na stravné z bankovního účtu

Tento způsob platby je nutno zaregistrovat v kanceláři ŠJ 4.ZŠ a následně si zřídit souhlas s inkasem u příslušné banky ve prospěch účtu u Komerční banky. Záloha je z účtu stržena, vzhledem k pracovním dnům, v rozmezí 15.- 20. dne v měsíci na měsíc další. Inkasní platby jsou na konci školního roku vyúčtovány a případné přeplatky zaslány zpět na účet, ze kterého byly platby hrazeny.

Objednávání stravy:

Internetové objednávání (strava.cz nebo mobilní aplikace strava.cz): tento způsob objednání je potřeba zaregistrovat v kanceláři ŠJ 4.ZŠ, kde bude strávníkovi přiděleno přihlašovací uživatelské jméno a heslo.

Nastavení programu provede změny max. 24 hodin před aktuálním datem, stravný den končí pro internet ve 14:00h, pak se počítá již 48 hodin (např. v pondělí do 14:00h lze objednávat od středy, po 14. hodině až od čtvrtka).

Výdejna nabízí 2 druhy jídel včetně polévky a doplňku.

Výdej obědů:

Doba výdeje obědů je stanovena od 11:30 do 14:00 h. Vstup do výdejny je povolen pouze strávníkům, a to v době jejich přestávky na oběd dle rozvrhu.

Přiložením čipu či ISIC karty k výdejnímu snímači se kuchařce zobrazí číslo objednaného oběda a velikost porce dle zařazení do příslušné kategorie a tím je oběd vydán ze systému strava.

Při ztrátě nebo poškození čipu je strávník povinen zakoupit čip nový.

Odhlášení obědů:

Při každé nepřítomnosti žáka ve škole je povinnost oběd odhlásit = školský zákon 561/2005, §119.

Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti, kdy může být oběd vydán strávníkovi či rodinnému příslušníkovi na talíř a po přendání do vlastních nádob na vyhrazeném místě je odnesen domů.

Výdej těchto obědů je možný pouze v době 14:00 - 14:15h.

Odhlášky na aktuální den jsou vzhledem k normování a výdeji surovin ze skladu přijímány nejdéle do 7:00h, neodhlášené či pozdě odhlášené obědy propadají bez náhrady.

Způsob odhlášení:

  • pomocí internetu na strava.cz nebo mobilní aplikace (obdobně jako přihlášky, na aktuální den do 6:00h),
  • telefonická odhláška na číslo 312 682 941 (záznamník již není k dispozici),
  • popřípadě osobně v kanceláři ŠJ 4.ZŠ.