Třídy

Typy tříd naší školy:

Klasické třídy                                 
 • 1. – 9. ročník
 • Integrujeme žáky se speciálně vzdělávacími potřebami
 • ŠVP „Škola a život“ je zpracován dle RVP ZV
 • Ve třídách 1. stupně vyučují převážně speciální pedagogové
 • Dle potřeb žáků je zajištěn asistent pedagoga
 • Škola je částečně bezbariérová

 

Logopedické třídy
 • Možnost výuky po celý 1. stupeň školní docházky
 • ŠVP „Společně si povídáme pod jednou střechou“ je určen pro žáky s narušenou komunikací a zpracován dle RVP ZV
 • Ve všech předmětech je zohledňována řečová výchova
 • V rámci hodin ČJ je navýšena logopedická péče
 • Výuku zajišťují speciální pedagogové
 • Malé kolektivy žáků, ve třídě je max. 14 žáků

 

Přípravná třída                 
 • Pro děti po odkladu PŠD nebo v posledním roce před nástupem do ZŠ
 • ŠVP „Moje první školička“ je zpracován dle RVP PV
 • Dle potřeb dětí je také zajištěn asistent pedagoga
 • Ve třídě je 10 – 15 dětí

 

Třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením
 • 1. – 9. ročník
 • ŠVP „Škola a život“ je zpracován dle RVP ZV – zpracovány jsou snížené výstupy pro žáky
 • Přítomnost asistenta pedagoga ve třídě
 • Výuku zajišťují speciální pedagogové
 • Malé kolektivy žáků, ve třídě je max. 14 žáků

 

Třídy pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením
 • 1. – 10. ročník
 • ŠVP „Škola hrou“ je zpracován dle RVP pro ZŠ speciální
 • Přítomnost asistenta pedagoga
 • Výuku zajišťují speciální pedagogové
 • Malé kolektivy žáků, ve třídě je max. 14 žáků, v případě doporučení 6 žáků