VI. Z - červen

 

26.6. jsme ve velmi komorní sestavě vyrazili na výlet do Lidic :-)

20.6. proběhl projektový den "Škola a zdraví" ve kterém jsme se zaměřili na sexuální výchovu - mýty a fakta o sexu, antikoncepce, nebezpečí zasílání sexuální obsahu přes sociální sítě. Vzhledem k náročnosti tématu jsme projektový den zakončili procházkou a hrami v okolí školy. 

 

Co nás čeká v červnu?

7.6. proběhne v rámci vyučování beseda se spisovatelkou paní Fišarovou (beseda je pro žáky zdarma), ostatní výuka probíhá podle rozvrhu.

20.6. bude projektový den "Škola a zdraví" - výuka končí 12:25 hodin

26.6. třídní výlet - informace budou upřesněny v ŽK

27.6. - 29.6. třídnické práce, výuka končí ve 12:25 hodin - nutno podepsané v ŽK

30.6. VYSVĚDČENÍ :)