IV. L - květen

Co nás čeká v měsíci květnu:

24. 5 . - celoškolní projekt MuV - LETEM SVĚTEM

             výuka končí v 11, 30 hod.

18. 5.  - návštěva muzikálu Malý princ, kino Hutník, Sítná

             výuka končí podle rozvrhu ve 12,25 hod.

 

 

Letem světem - projektový den

24. května jsme se zúčastnili projektového dne z oblasti multikulturní výchovy. Nejprve jsme si přečetli bajku Tři bratři z Galicie a zjistili jsme, že Galicie je autonomní oblast Španělska. Bylo tedy jasné, že se budeme blíže seznamovat se Španělskem. Sestavili jsme si myšlenkovou mapu na téma Španělsko, historie, památky, zvyky, tradice a typické pokrmy. Svoje znalosti jsme si potom ve skupinách ověřovali na internetu. Nakonec si každý z nás vybral, co ze Španělska výtvarně ztvární a vytvořili jsme katalog CESTUJEME PO ŠPANĚLSKU. Moc jsme si projektový den užili!

Další fotografie

 

Výtvarná výchova 

Kreslení a malování nás baví. Tvořili jsme kresby na chodníku křídami, zkoušeli jsme kreslit na počítači v programu Malování a kombinovanou technikou jsme ztvárnili jarní louku. 

                                   

Další fotografie

 

Malý princ - muzikál

Ve čtvrtek 18. května jsme shlédli v kině Hutník na Sítné muzikál Malý princ podle knihy, kterou napsal spisovatel a letec A. de Saint - Exupéry. S knihou a s hlavními postavami jsme se seznámili již ve třídě a tak jsme mohli psaný příběh a muzikál porovnávat. Moc se nám představení, plné písniček, líbilo.

Další fotografie

 

Den matek - 14. května

V tento den mají svátek všechny maminky. My jsme nakreslili portréty těch "našich". Maminky - děkujeme!

Další fotografie

 

Pracovní činnosti

V rámci výuky pracovních činností jsme vyrazili na školní záhonek. Pleli jsme a sázeli rajské a slunečnici. 

Další fotografie

 

Třídní miniprojekt 

V hodinách anglického jazyka jsme kreslili a popisovali v angličtině svůj vysněný dům. Uplatnili jsme svoji kreativitu a fantazii. Práce na projketu se nám moc líbila.

Další fotografie