IX. Z - duben

Čarodějnické opékání posezení u ohně s malým občerstvením.

28. dubna 4.-5. vyučovací hodina. 6. vyučovací hodina dle rozvrhu.

Třídní schůzka 26.4.2023, 14,30hod. 

Vydávání ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ - zápisové lístky budou vydávány na základě přijetí žáka na SOU, SOŠ nebo SŠ. Informace o přijetí by měla škola uvěřejnit 24.-25. dubna na svých stránkách. Žáci jsou vedeni pod kódy, které získali při podávání přihlášek. Zápisový lístek by měl být odevzdán, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zápisový lístek se vydává jako jeden originál oproti podpisu zákonného zástupce. Rodič vyplní příslušnou školu, kam jeho dcera/syn nastoupí. Odevzdá do příslušné školy v určeném termínu. NEZAPOMEŇTE zápisový list podepsat.

Vydávání ZL od 26. dubna do 2. května v přízemí školy - kancelář výchovné poradkyně, popř. sekretariát.

19.dubna v rámci výuky nás čeká další přednáška s panem Coubalem - OKO ZEMĚ. Cena programu je 50 Kč (bude hrazeno z třídního fondu, kdo ho nedonesl - přinese 50 Kč).

Projektový den: Den Země.

 Datum 18.4.2023  

Projekt by měl podporovat v žácích aktivní přístup k ochraně životního prostředí. Žáci se učí spolupracovat v týmech. Vyučování bude končit

ve 12, 25hod. 

V dubnu některé žáky čekají přijímací ústní pohovory na odborná učiliště, pár žáků bude psát písemné přijímací zkoušky na čtyřleté učební obory s maturitou.

Státní přijímací zkouška pro čtyřleté obory se v řádném termínu uskuteční 13. a 14. dubna 2023.

Náhradní termín státních přijímaček pro všechny obory je stanoven na 10. a 11. května 2023.

VELIKONOCE velikonoční prázdniny 6.-10.4.2023

Termín Velikonoc se dá přesně spočítat. Tento Svátek oslavující jaro a vzkříšení Ježíše Krista připadá podle klasického kalendáře na první neděli po prvním jarním úplňku, tedy po úplňku, který nastane po 21. březnu. Pokud je úplněk v neděli, slaví se Velikonoce až neděli následující.