IV. L - březen

Co nás čeká v březnu:

 6.3. - návštěva knihovny na Sítné

 8.3. - projektový den Čtenářská gramotnost

17.3. - teorie dopravní výchovy

27.3. - fotografování ve škole

27.3. - 5.4. - Velikonoční jarmark

31.3. - Disney svět, třídní miniprojekt

 

31.3. - třídní miniprojekt DISNEY SVĚT

31. března se každý rok koná akce Noc s Andersenem. Ve škole jsme nenocovali, ale zvolili jsme jinou formu - třídní miniprojekt v rámci výuky českého jazyka a řečové výchovy. Připomněli jsme si jméno H. Ch. Andersena a vybrali jsme si jedno z vyhlášených témat pro tento rok - DISNEY SVĚT. Disney studio v říjnu 2022 oslavilo 100 let od svého vzniku. Přinesli jsme si do třídy knížky s touto tématikou, se zájmem jsme si je prohlédli. Vytvořili jsme si myšlenkovou mapu a porovnali jsme naše znalosti s informacemi na internetu. Z vybraných knih jsme si přečetli ukázky a zkusili jsme ilustrovat hlavní postavy.

Další fotografie

 

Pracovní činnosti

Práce s barevným papírem nás baví. Dnes jsme si vyrobili veselé jarní zajíčky.

Další fotografie

 

Velikonoční jarmark

Dnes 27.3. začal v aule naší školy prodejní Velikonoční jarmark. Děti i rodiče si zde mohou koupit velikonoční výrobky žáků naší školy. 

Jarmark potrvá do 31.3. 

 

Výroba mýdel

S kamarády ze třídy III.L jsme se pustili do výroby dekoračních voňavých mýdel na Velikonoční jarmark. Zkusili jsme si výrobu mýdel, ale také balení a zdobení výrobků.

Další fotografie

 

Miniturnaj ve florbalu

Každé úterý se scházíme v naší tělocvičně se třídou II.S. Někdy má každá třída svůj tělovýchovný program, někdy cvičíme a trénujeme společně. A tak vznikl nápad, že uspořádáme mezitřídní turnaj ve florbalu. Akce se povedla a moc jsme si to užili.

Další fotografie

 

Velikonoční přání pro seniory

Blíží se Velikonoce a i v letošním roce jsme vyrobili přání pro seniory do Domova důchodců v Kladně.

Další fotografie

 

Teorie dopravní výchovy

V pátek 17. března jsme absolvovali první část dopravní výchovy pro žáky 4. tříd. Zopakovali jsme si teoretické poznatky a nakonec jsme napsali test, který jsme zvládli. Druhá část dopravní výchovy bude praktická - na dopravním hřišti budeme jako cyklisté i chodci uplatňovat teoretické poznatky v praxi. Po úspěšném absolvování obou částí výuky dostaneme PRŮKAZ CYKLISTY.

Další fotografie

 

Pracovní činnosti a výtvarná výchova na téma JARO

Všichni se už těšíme na jaro. Všimli jsme si, že se už příroda začíná probouzet ze zimního spánku - začínají kvést první jarní květiny, kvetou  v parku  sakury. To vše nás inspirovalo k jarnímu tvoření.

       

Další fotografie

 

Projektový den - Čtenářská gramotnost

Ve středu 8.3. jsme se zúčastnili celoškolního projektového dne, který měl za cíl rozvoj čtenářské gramotnosti. Úkolem první části projektového dne byl přednes básní a výběr reprezentantů školy, kteří se zúčastní nultého ročníku soutěže Kladenská poema v přednesu básní. A zaznamenali jsme velký úspěch - Kája z naší třídy obsadil ve školním kole druhé místo ve skupině 4. až 6. tříd a je prvním náhradníkem. Kladenské kolo soutěže se bude konat 15.3.2023.

V druhé části se  naše třída zabývala tématem KNIHY S DĚTSKÝM HRDINOU. V této části projektu jsme navázali na pondělní návštěvu knihovny. Zopakovali jsme si, co už víme a také jsme vyhledávali nové informace, které jsme navzájem sdíleli. Blíže jsme se seznámili s knihou Deník malého P. a čtené ukázky nás pobavily a mnohdy i rozesmály. 

       

Další fotografie

 

Kytička pro maminku ........

8.3. naše maminky, babičky ........ oslaví Mezinárodní den žen. Vysvětlili jsme si, co tento významný den znamená a jak vznikl. A protože  maminkám nebo babičkám chceme udělat radost a poděkovat jim, máme pro ně kytičku.

 

Další fotografie

 

Návštěva knihovny

V pondělí 6.3. jsme se vydali do Městské knihovny v Kladně na Sítné. Paní knihovnice si pro nás připravila besedu o knihách s dětským hrdinou. Seznámili jsme se s vybranými knihami, které vyprávějí o dívkách nebo chlapcích, kteří zažívají nejrůznější dobrodružství. Také jsme si zkusili popsat svého hrdinu (nejenom z knížky), napsat krátký příběh, a prohlédli jsme si knihy, které nás zaujali. Paní knihovnice nás také seznámila s provozem knihovny a na konci besedy jsme si mohli prohlédnout knihy, které nás oslovili. Moc se nám v knihovně líbilo.

Další fotografie