I. S

Dne 23.11. proběhne školní akce Národní parky.

Dne 25.11. proběhnou třídní schůzky v 13:00 ve třídě I.S.

Informace pro rodiče, dne 18.11. je ředitelské volno.

Sportovní akce bruslení

Žáci se účastnili sportovní akce - bruslení, které bylo na ledové ploše na nám. Starosty Pavla. Na závěr jsme se projeli i vánočním vláčkem po pěší zóně. Děti si den náramně užily.

Fotografie

 

Národní parky ČR

Dne 23.11. proběhla beseda o národních parcích v ČR, kterou provázel pan Coubal. Vyprávěl o svých zkušenostech na cestách nejen u nás, ale i po celém světě.

Fotografie

Řečová výchova - Pohádka o třech prasátkách

Přečetli jsme si pohádku O třech prasátkách, poté žáci pracovali s obrázkovou osnovu. Měli zařadit do správného pořadí děje. Na závěr jsme si zahráli divadlo.

Fotografie

2.11. Projektový den Finanční gramotnost

Dnešní projektový den byl zaměřený na finanční gramotnost. Povídali jsme si mincích a bankovkách. Dávali jsme korunku ke korunce. Zahráli si na virtuální obchod, aby nezůstalo jen u povídání, vydali jsme se do obchodu a realizovali nákup v hodnotě 20,- Kč.

Fotografie

Honza Krejčík

Zábavný program pro děti, kde se zpívalo, tančilo a cvičilo.

Fotografie

Dne 1.11. mimoškolní akce Kino Hutní - Honza Krejčík.

Dne 2.11. je projektový den Finanční gramotnost - výuka končí v 11:30.

Dne 17.11. státní svátek - není výuka.