III. L - listopad

Co nás čeká v listopadu:
 
2. 11. - Projektový den - Finanční gramotnost. Vyučování bude ukončeno v 11:30
 
17. 11. - Státní svátek
 
18. 11. - Ředitelské volno
 
23. 11. - Přednáška - Národní parky
 
23.11. Národní parky
 
Dne 23.11. proběhla beseda o národních parcích v ČR, kterou provázel pan Coubal. Vyprávěl o svých zkušenostech na cestách nejen u nás, ale i po celém světě.
Fotografie.
 
22. 11. 
 
Stejně jako v loňském roce chceme rozdávat radost, proto jsme i letos vyráběli přáníčka do domova seniorů. Přáníčka se žákům moc povedla. :-)
 
Další fotografie.
 
11. 11.
 
V hodinách anglického jazyka se žáci poslední říjnový týden věnovali tématu Halloween. Děti vyráběly Lapbook a seznámily se  svátkem, který se slaví v anglicky mluvících zemích. Děti kromě výroby Lapbooků zpívaly tradiční písničky na téma Halloween. Děti si tento svátek velmi užily.
 
Další fotografie.
 
10. 11.
Venku to vypadá, že zítra Martin na bílém koni nepřijede, ale k nám do třídy dnes zavítal. Povídali jsme si legendu o svatém Martinovi, proč k ní patří bílý kůň, pečená husa nebo třeba rozetnutý plášť. Ve výtvarné výchově jsme si Martinova bílého koně nakreslili.
 
Další fotografie.
 
2. 11. 
 
Dnešní projektový den byl zaměřený na finanční gramotnost. Zopakovali jsme si pojmy výdaj, příjem a rozpočet. Společně jsme si zahráli hru - Já mám..., kdo má...? a poté každý z žáků individuálně sestavil dle daného ceníku a seznamu rozpočet na nákup. A aby nezůstalo jen u povídání, vydali jsme se do obchodního centra, kde jsme si pojmenovali jednotlivé obchody a co se v nich prodává. Poslední aktivita byla realizace nákupu. Každý z žáků dostal 20,- Kč a měl za úkol vybrat si pro sebe malou odměnu v dané hodnotě. :-)
 
Další fotografie.