III.Z - ŘÍJEN

Sova na podzim — Stock obrázek

 

11.10. - projektový den EVVO - Žívot kolem nás

12.10. - třídní projektový den „Kaštánek“ 

14.10. - třídní projektový den „Jablíčkování“

19.10. - návštěva divadla "Zlatovláska" (z technickůch důvodů divadla přesunuto na 27.1.)

25.10. - Halloween (hry, soutěže, karneval)

26. a 27.10. - podzimní prázdniny

Halloween 

Ještě před podzimními prázdninami jsme s dětmi společně oslavili svátek Halloween. V Čechách máme sice svátek Všech svatých, v anglosaských zemích se slaví Halloween. A protože Halloween je tak trochu tajuplný a strašidelný svátek, láká především děti k jeho oslavě. Někteří z žáků přišli do školy převlečeni v různých strašidelných kostýmech a moc jim to slušelo. Během dopoledne jsme se dozvěděli o původu a o oslavách obou svátků a ve skupinách vypracovali několik pracovních listů s touto tématikou. A pak už následovaly hry, soutěže, tanec a samozřejmě jsme měli i něco dobrého na zub. 

Další fotografie

 

 

Projektový den "Jablíčkování"

V rámci dnešního dne jsme si upekli jablečné štrůdly v naší školní kuchyňce. Děti práce moc bavila, nejvíce je ovšem bavilo následné ochutnávání.  

Další fotografie

 

Projektový den "Kaštánek"

I výuka českého jazyka se dá někdy zpestřit a udělat zábavnou. My jsme dnes pracovali s přirodninou. Děti se rozdělily do skupin, každá skupina dostala stejný počet kaštanů s písmeny. A pak už skládaly slovesa, podstatná jména a krátké věty, ve kterých určovaly základní skladební dvojice. Práce ve skupinách děti bavila a perfektně si procvičily právě probírané učivo.

Další fotografie

 

Projektový den EVVO - Život kolem nás

V rámci projektového dne jsme se věnovali vodě a vodním zdrojům. Nejprve jsme si v komunitním kruhu povídali o významu vody, živočiších a rostlinách vyskytujících se v tomto společenství, ale také o funkci NSEV Čabárna. Poté jsme zhlédli videa na téma koloběh vody v přírodě a proměna dešťové vody ve vodu pitnou. Po druhé vyučovací hodině jsme se odebrali do Bažantnice, kde jsme hledali místní vodní zdroje. Našli jsme nejen rybník, ale také potok a jeho pramen. 

Další fotografie

 

 

Výtvarná soutěž Evropa 2050 - Evropa, ve ktré chci žít

Dne 5.10.2022 proběhla v Městské knihovně Kladno vernisáž výstavy krajského kola výtvarné soutěže EVROPA 2050 – EVROPA, VE KTERÉ CHCI ŽÍT. Vernisáž byla spojena s vyhlášením 15 nejlepších děl krajského kola a oceněním mladých výtvarníků. Naši školu v této soutěži úspěšně reprezentovaly hned dvě žákyně a to: Angelina Makarova a Yasmine Lourci. Dívkám za jejich práci děkujeme a k úspěchu ještě jednou gratulujeme.

Další fotografie

 

 

 

HOKUSY POKUSY ZAČÍNAJÍ

5.10. Dnes jsme začli s pokusy, které nás budou provázet celý školní rok. Za každý zdárně provedený pokus získají děti myšičku pro sovičku Rozárku. Jako první jsme si vyrobili nenenwtonskou kapalinu. Nenewtonovská kapalina je jednoduchý pokus, ke kterému potřebujete jen škrob a vodu. Děti si užily zábavu s měnící se konzistencí vytvořené hmoty a pozorovaly, jaké vlastnosti taková kapalina má. Snažily se také vzpomenout, kde se s takovou kapalinou již mohly setkat v běžném životě. Protože děti bádání zaujalo, vyrobili jsme si ještě domácí lávovou lampu. K tomuto pokusu potřebujete jen vodu, olej, potravinářské barvivo a šumivou tabletu (lze nahradit kyselinou citronovou smíchanou s práškem do pečiva). I tento pokus děti velmi bavil. 

Další fotografie