II. S - září

 

1. září se poprvé spolu sejdeme ve třídě na 3. patře v 8.00 hodin. Po první vyučovací hodině půjdete domů.

V pátek 2. září a v pondělí 5. září končí vyučování v 11.30 hodin.

Od úterý 6. září bude výuka podle rozvrhu.

 

VV-PV Podzim a jablíčka

Jablíčka jsme tentokrát použili při výtvarné výchově jako tiskátka. Vznikly nám jablíčkové věnečky. Proplétání nebylo tak snadné, jak jsme si mysleli a šachovnice také ne. Ale snažili jsme se. Zajímavá byla i jablíčka z kruhů, vybarvená fixy. Nejjednodušší bylo zapouštění barev.

další fotografie

 

Projektový den - Cvičení v přírodě

Dnešní dopoledne jsme věnovali v rámci projektového dne věcem, o kterých moc nevíme a jsou důležité. Povídali jsme si o nemocech a úrazech, o důležitých telefonních číslech a také jsme se dozvěděli, co jsou to mimořádné situace a jak se při nich chovat. Vzpomněli jsme si, že jsme některé viděli v televizi. Vysvětlili jsme si pojem „obezřetné chování“ a napsali si telefonní číslo na linku důvěry pro děti. Vyplnili jsme několik pracovních listů, které se těchto témat týkaly. Někdo potřeboval pomoc, někdo odpovídal na otázky sám a správně. Přestože nás bylo málo (nemocní spolužáci), splnili jsme všechno, co jsme si naplánovali. Ani déšť nás nezastavil. V rámci akce „Ukliďme svět“ jsme sbírali odpadky v okolí školy a v lese a v lese jsme překonali několik překážek.

 

další fotografie

 

NOS - královna Alžběta II.

Jednu hodinu jsme věnovali smutné události a to úmrtí královny Alžběty II. Seznámili jsme se s Velkou Británií, hlavním městem Londýnem, řekli si, co znamená „Království“ v dnešní době a povídali si o královně a o tom, co jsme viděli na obrázkách.

další fotografie

 

Blíží se podzim

Začala škola a to znamená, že se blíží podzim. My jsme si v prvních hodinách výtvarné výchovy vyzkoušeli několik technik (otisk bublinkové folie, voskovky a tempery, pastelky, fixy). Ježkovi do bodlinek jsme dali papírová jablíčka a hrušky, které jsme si připravili pomocí šablon. Papírové panenky jsme oblékli do podzimního oblečení. Práce se nám moc líbila a nástěnka na chodbě také.

další fotografie

 

PV - Učíme se udělat štrůdl

Přestože je několik žáků nemocných, splnili jsme další z úkolů – upéct si štrůdl. Je doba jablek, takže štrůdl je ten pravý moučník. V kuchyňce jsme byli jen dva, ale zjistili jsme, že jsme docela šikovní a zapojili jsme se do všeho, co k pečení patří. Nakonec si každý z nás odnesl domů dva štrůdly, plné jablek, rozinek a ořechů.

další fotografie

 

VV-PV - Deštník a podzimní listí

K podzimu patří i déšť. Použili jsme vodovky a voskovky, připravili si šablony listů a ty jsme potom vybarvili podzimními barvami. Nakonec jsme si z „harmoniky“ vyrobili deštníček, každý v jiné barvě.

další fotografie

Primární prevence

Dopoledne jsme věnovali prevenci, což je předcházení něčemu. Zaměřili jsme se na zdravé stravování, pitný režim a poznávání ovoce a zeleniny. Řekli jsme si, v čem jsou vitamíny a jak se značí. Doplnili jsme si pracovní list, kam jsme lepili odpovědi na otázky, týkající se správného a nesprávného stylu života. Nakonec jsme se podívali na film „Lehká jako dech“, kde jsme viděli problémy dívky s anorexií.

další fotografie

 

Píšeme a počítáme

Protože je víc ročníků v naší třídě, umí každý z nás něco jiného. Někdo počítá násobilku, někdo potřebuje pomoc při sčítání do deseti. I při psaní máme různé úkoly. Snažíme se ale všichni a plníme zadané úkoly.

další fotografie

 

PV-VV Podzim přichází

Začala škola a to znamená, že se blíží podzim. My jsme si v prvních hodinách výtvarné výchovy vyzkoušeli několik technik (otisk bublinkové folie, voskovky a tempery, pastelky, fixy). Ježkovi do bodlinek jsme dali papírová jablíčka a hrušky, které jsme si připravili pomocí šablon. Papírové panenky jsme oblékli do podzimního oblečení. Práce se nám moc líbila a nástěnka na chodbě také.

další fotografie