VIII. Z - září

V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU PROBÍHÁ SOUTĚŽ VE SBĚRU BYLIN

28. 9. 2022 - STÁTNÍ SVÁTEK - DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
 
20. 9. - cvičení v přírodě - akce ,,Ukliďme Česko"
Žáci měli obavy ze cvičení vzhledem k předpokládanému deštivému počasí. Nicméně byli předem řádně poučeni, jak se obléknout. Nakonec počasí bylo celkem příznivé a přítomní žáci si den venku v přírodě užívali. Před odchodem do přírodního parku jsme společně probrali zásady bezpečnosti, žáci samostatně doplňovali smysluplná pravidla. Ochotně se také zapojovali do témat první pomoci, obsahu lékárničky a zejména do řešení mimořádných okolností. Pochod venku se celkem líbil. Většina žáků se do sbírání odpadků zapojila velmi aktivně a všichni si uvědomili, že je potřeba se o své odpadky postarat a nenechávat je v přírodě pro další návštěvníky. Celkově se den vydařil.
 
16. 9. - VELETRH TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - Střední škola designu a řemesel Kladno
další fotografie
15. 9. - projektový den - Primární prevence
Žáci téma znali již z předchozích ročníků. Nicméně tentokrát jsme se na problém podívali z poněkud jiného úhlu. Zabývali jsme se pocity jednotlivých aktérů, nejenom obětí, ale i pachatelů. Nedílnou součástí dne bylo i opakování a hledání nových cest, kterými je možné šikanu zastavit a řešit ihned v počátcích jejího vzniku. Závěrem projektového dne jsme se společně zabývali atmosférou v třídním kolektivu a osobním příspěvkem k vylepšení celkového klimatu ve třídě. Žáci projektový den hodnotili pozitivně a z reakcí se zdá, že si odnesli potřebné informace vedoucí k vyřešení možných problémů ve třídě.
 
další fotografie
 
6. 9. - vyučování dle rozvrhu
5. 9. - vyučování do 11, 30 hod. 
2. 9. - vyučování do 11, 30 hod. - sebou si přineste vše dle seznamu pomůcek, šk. aktovku a přezůvky
1. 9. - sejdeme se v VIII. Z /3. patro, č. dveří 69/
seznam pomůcek VIII. Z