III. Z - ZÁŘÍ

 

Milí třeťáčci,

poprvé se sejdeme 1. 9. v 8.00 ve třídě III. Z

v 1. patře naší školy.

Těší se na vás učitelka Lucka, asistentka Maruška a sovička Rozárka :-)

 

1.9. (čtvrtek) - slavnostní zahájení školního roku; 1. vyučovací hodina

2.9. (pátek) - třídnické práce; seznámení s celoročním projektem; 4. vyučovací hodiny

od 5.9. (pondělí) - výuka dle rozvrhu

V pondělí 5.9. jdeme již poprvé na plavání !!!

15.9. - projektový den Den primární prevence

20.9.- projektový den Cvičení v přírodě + akce Ukliďme Česko

 

Cvičení v přírodě

Během projektového dne jsme se věnovali intgrovanému záchranném u systému, zopakovali jsme si důležitá čísla a chování při mimořádných událostech. Žáci si také vyzkoušeli, jak ošetřit drobná poranění v improvizovaných podmínkách, telefonní hovor na linku záchranné služby a umělé dýchání. V druhé části dne jsme se zapojili do celorepublikové akce "Ukliďme Česko".

 

Den primární prevence

První projektový den tohoto roku byl zaměřený na primární prevenci. My jsme se zaměřili na primární prevenci šikany, agrese a základy kamarádství, a proto jsme náš projektový den nazvali "Kamarádem být, kamarády mít." Společně jsme si zahráli spoustu her, učili se spolupracovat v týmech a společnou prací jsme vytvořili koláž. 

Další fotografie

 

První hodina informatiky

Během první hodiny informatiky jsme se seznámili s BEE-BOT včelkou. Tato didaktická pomůcka je vhodná pro rozvoj logického myšlení, prostorové orientace a plánování. BEE-BOT včelku budeme využívat pro praktickou výuku základů programování. Dětem se hodiny programování líbila a těší se na další :-)

Další fotografie

 

 

 

 

Už zase plaveme :-)

Další fotografie

 

 

 

Letošní celoroční projekt jsem nazvala "Hokusy pokusy se sovičkou Rozárkou aneb poznáváme svět." Během celého školního roku se budeme věnovat pokusům a bádání. Cílem projektu je naučit žáky samostatnému pozorování a experimentování, porovnávání získaných výsledků, kritické posuzování a vyvozování závěrů pro využití v budoucnosti. Za pokusy budou děti získávat myšičky pro sovičku Rozárku.