IV. L - září

 

Cvičení v přírodě

V úterý 20. 9. proběhlo cvičení v přírodě. Počasí nám ze začátku nepřálo, tak jsme pracovali ve třídě. Zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla, jak se chovat k neznámým lidem a jak se chovat v případě různých nebezpečí, ohrožujících naše zdraví. Nakonec se počasí trochu umoudřilo a my jsme vyrazili do lesa, kde jsme soutěžili v různých sportovních disciplínách a v rámci akce Uklízíme Česko jsme posbírali nepořádek v lese.

Další fotografie

 

Projektový den "Jsme tým"

Ve čtvrtek 15.9. jsme se účastnili celoškolního projektu v rámci Primární prevence rizikového chování na téma JSME TÝM. Byl to den plný soutěží, povídání a v závěru jsme jako tým výtvarně ztvárnili naši spolupráci ve třídě.

Další fotografie

 

Výtvarná výchova

Pomalu končí léto a v přírodě pomalu začíná podzim. Inspirovali jsme se barvami podzimu a výtvarně jsme ztvárnili břízy. Použili jsme tempery,  pozadí jsme vytvořili otisky houbičky a kmeny bříz jsme dotvořili černou temperou a kartonem.

Další fotografie

 

Celoroční hra "Cestování po hradech a zámcích"

Prázdniny utekly jako voda a my jsme se sešli opět ve škole, tentokrát už ve 4. třídě. A aby nás práce opravdu bavila, budeme soutěžit po celý školní rok. Rozdali jsme si Cestovní deníky a během školního roku budeme za splnění úkolů dostávat známky se stopami, které mají hodnotu 5 - 20 km. Stopy se zaměňují za obrázky hradů a zámků, které si můžeme vybrat a nalepit do Cestovního deníku. Nejkratší cesty k zámkům a hradům jsou kolem 1200 km. Na konci školního roku by jsme měli mít Cestovní deník plný obrázků hradů a zámků. 

 

Organizace začátku školního roku 2022/2023

  • 1. září od 8,00 do 8,45 hodin
  • 2. září od 8,00 do 11,30 hodin
  • 5. září od 8,00 do 11,30 hodin
  • od 6. září dle rozvrhu