Vítejte ve třídě V.Z!
 
 
 
Třídní učitelka: uč. Lucie Janotová
 
Asistent pedagoda: Dušan Horbaj
 
Kontakt: lucie.janotova@zskladnoparizska.cz
 
Telefon: 312 686 018
 
Konzultační hodiny: každé pondělí 9:50 - 10:35
 
 
ROZVRH HODIN
 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PONDĚLÍ AJ ČJ VL VV VV    
ÚTERÝ ČJ M AJ ČJ      
STŘEDA M TV ČJ M    
ČTVRTEK M ČJ INF AJ HV
PÁTEK TV ČJ M P VL    

 Polední pauza : ČTVRTEK od 12:25 - 12:55 hod.

 

Vyučující v naší třídě:   

 

Matematika, Český jazyk - uč. Lucie Janotová

Přírodověda, Tělesná výchova - Mgr. Magdalena Míková

Vlastivěda, Pracovní činnosti, Výtvarná výchova - Mgr. Jarmila Holečková

Anglický jazyk - Ing. Šárka Fajkošová, Bc. Radka Horáková 

 Hudební výchova - uč. Nela Eitlerová

Informatika - Mgr. Lucie Skleničková

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny - 26.10.-27.10.2022

Vánoční prázdniny - 23.12. 2022 – 2.1.2023

Pololetní prázdniny - 3.2.2022

Jarní prázdniny - 20.2. – 26.2.2023

Velikonoční prázdniny - 6.4.2023

Hlavní prázdniny - 1.7.- 3.9.2023

 

ZVONĚNÍ

1.HODINA 8:00 8:45
2.HODINA 8:50 9:35
3.HODINA 9:50 10:35
4.HODINA 10:45 11:30
5.HODINA 11:40 12:25
POLEDNÍ PAUZA 12:25 - 12:55
6.HODINA 12:55 13:40
7.HODINA 13:45 14.30