IV. L (4., 5. ROČNÍK)

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Třídní učitelka: Mgr. Regina Kujová

e-mail: regina.kujova@zskladnoparizska.cz

Konzultační hodiny:  každé pondělí od 14,00 hod. do 14,45 hod. nebo dle domluvy

 

 

Rozvrh hodin - IV.L, 4. ročník

  1.8,00-8,45 2.8,50-9,35 3.9,50-10,35 4.10,45-11,30 5.11,40-12,25
Pondělí Český jazyk Matematika Anglický jazyk Český jazyk Informatika
Úterý Tělesná výchova Český jazyk Matematika Řečová výchova Vlastivěda
Středa Český jazyk Matematika Anglický jazyk Přírodověda Pracovní činnosti
Čtvrtek Matematika Český jazyk Tělesná výchova Český jazyk Hudební výchova
Pátek Český jazyk Anglický jazyk Přírodověda Výtvarná výchova Výtvarná výchova