II. L

                                   

                                                              Třídní učitelka: Mgr. Barbora Červená

                                                                             @: barbora.cervena@zskladnoparizska.cz

                                                              Učitelka: Mgr. Blanka Voráčková 

                                                                             @: blanka.vorackova@zskladnoparizska.cz
Konzultační hodiny: Pondělí 12:30 - 13:30

 

Rozvrh na 2. pololetí 
  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Český jazyk Matematika Tělesná výchova Tělesná výchova Hudební výchova
Úterý Český jazyk Prvouka Matematika Český jazyk  
Středa Český jazyk Matematika Řečová výchova Prvouka  
Čtvrtek Český jazyk Matematika Český jazyk Pracovní činnosti  
Pátek Český jazyk Matematika Řečová výchova Výtvarná výchova