VII. Z - červen

Úřední dny během letních prázdnin:  červenec, každé pondělí 10,00 - 13,00 hodin

 

Ahoj po prázdninách!!!

30. 6.  VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ

 

22. 6. Projekt VkZ - Škola a zdraví

Cílem projektového dne bylo dodržování zásad zdravé výživy, léčebný režim, zásady osobní hygieny, prevence patologických jevů (kouření, alkoholismu, drog, hracích automatů, kyberšikany).

Žáci se na připravených pracovních listech dozvěděli o historii kouření a alkoholismu. Shlédli zajímavé ukázky k tomuto tématu a popovídali si o tom, co si představí pod pojmem zdravá strava, jak má vypadat léčebný režim a jaké jsou nejdůležitější zásady osobní hygieny. Na internetu si vyhledali informace, které souvisely s dopady kouření na lidský organismus.

Poznatky z projektového dne žáci propojili s tím, co se naučili v hodinách přírodopisu a výchovy ke zdraví.

další fotografie

 

16. 6. Den prevence - OC Centrál 

Akcí nás provázeli příslušníci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a Vodní záchranné služby ČČK Praha 6.

Hasiči a záchranáři představili bezpečné desatero při pobytu u vody, nechybělo téma o bezpečnosti při cestování i zapalování ohně. Zajímavá byla ukázka první pomoci i její praktický nácvik.

další fotografie

 

13. 6. Třídní výlet do památníku Lidice  

10. června 2022 uplynulo 80 let od vypálení obce Lidice. Prohlídka památníku žákům připomněla těžké osudy obyvatel této obce a hrůzné následky 2. světové války.  

Uvědomili si, že mír není samozřejmostí, a že je pořád aktuální si o těchto událostech povídat.

Třídní výlet proběhl v klidné a příjemné atmosféře.

Památník Lidice - třídní výlet

další fotografie

 


 9. 6. Exkurse do ČNB Praha - ,,Za měnou CS"

Žáci si prohlédli historické památky staré Prahy, v bance získali užitečné informace týkající se historie naší měny, dozvěděli se něco o pojmech jako je inflace, kdo je dozorčí rada, kdo ji jmenuje, jak a kde ,,vznikají" peníze a kde končí.  Interaktivně si vypracovali zajímavé kvízy a ověřili si pravost svých bankovek.

Akce žákům rozšířila poznatky ze světa financí a ukázala jim možnost, jak získat zajímavé informace, které mohou použít ve škole při výuce finanční gramotnosti.

ČNB Praha - ,,Za měnou CS"

další fotografie

 

 1. 6. Den dětí 

- sportovní dopoledne

Pro žáky na II. stupně bylo na hřišti školy připraveno šestnáct stanovišť, na kterých žáci plnili úkoly. Za ně získali body, které se po splnění všech úkolů sečetly a vítěz byl znám!!!

Vítězné družstvo sportovního dopoledne... 

další fotografie...

 

Záhony na školní zahradě se musí zalévat, ale to, co jsme vyseli, roste!