II. L - červen

 

Akce na měsíc červen:
1. 6.  – Dětský den: Soutěživé hry v terénu a za odměnu zmrzlina. :-)
16. 6. – Den pro prevenci v OC Central ( jízdné bude hrazeno z třídního fondu)
21. 6. – Kino Hutník ( cena 120,- Kč). Peníze na útratu dle uvážení a na vlastní zodpovědnost.
22. 6. - Projektový den - Škola a zdraví
24. 6. – Zoopark Zájezd ( cena 120,- Kč). Peníze na útratu dle uvážení a na vlastní zodpovědnost. Prosím, aby tento den byli žáci před školou v 7:40. Do školy žáci nepůjdou a hned v 7: 40 vyrazíme na autobus. Družinové děti si vyzvednu v 7:35 ve družině.
 
30. 6.
Krásné prázdniny všem! :-)
 
 
 
 
Vysvědčení
Ve čtvrtek 30. 6. bude vysvedčení vydáváno v čase 8:00 - 8:30.
 
 
27. 6.
 
Na poslední hodině plavání dostali žáci mokré vysvědčení a ještě si naposledy užili vodních radovánek.
 
Další fotografie.
 
24. 6.
 
Páteční dopoledne jsme strávili v Zooparku Zájezd. Nejprve jsme se vydali do zadní části zooparku, kde jsme si pohladili kozy, viděli velbloudy, zakoupili dárkové předměty a také strávili chvíli u králíků a na dětském hřišti, kde jsme se občerstvili a někteří i osvěžili zmrzlinou. Ve druhé části ZOO jsme viděli roztomilá mláďata, surikaty a lemury. Celé dopoledne jsme si moc užili.

 

Další fotografie.

 

23. 6.
Našli jsme poklad :-)
V září jsme se vydali na dlouhou cestu za pokladem. Žáci během školního roku sbírali za splněné úkoly, ale také výměnou za jedničky části mapy, která je měla zavést k pokladu. Dnes nastal ten den. Žákům se podařilo získat poslední díl mapy a mohli se vydat na cestu. Naučili jsme se, jak se v mapě zorienovat a pak už stačilo jen "vyplout". Zajímá Vás, co žáci v truhle našli? No přeci zlatý poklad. Jak dnešní "plavba" vypadala, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
 
 
 
 
 
 
22. 6. 
Ve středu proběhl poslední z projektových dnů, tentokrát na téma „Škola a zdraví“. Zopakovali jsme si, jaké potraviny jsou pro nás zdravé, a naopak. V pracovních listech je žáci ve skupinách roztřídili. Nově jsme se naučili, že potraviny dělíme na rostlinné a živočišné, shlédli jsme dokument „Byl jednou jeden život – Trávení“, kde jsme se dozvěděli, že ne všechny bakterie jsou špatné. Povídali jsme si o sportech a jak předcházet úrazu. Aby nezůstalo jen u povídání, nakonec jsme se vydali na nedaleké hřiště.
Jak celé dopoledne probíhalo, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
 
 
 

 
 
 
 
16. 6.
Ve čtvrtek dopoledne jsme navštívili akce v OC Central - Den prevence. Žáci se seznámili s desaterem bezpečného chování při pobytu u vody – „Nebuď u vody Lama!“, vyzkoušeli si rozpoznat vhodné a nevhodné chování na pracovních listech, přiřadit oblečení a správná telefonní čísla příslušníkům IZS. Na závěr si každý z žáků vyzkoušel masáž srdce na figuríně.
Fotogalerie.
 
 
 
 
14. 6.
V neděli 19. 6. budou mít všichni tatínkové svátek, proto žáci vyrobili krásná přání. Jak se jim dařilo si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
 
 
 
 
 
 
1. 6.
Dětský den probíhal formou soutěží a aktivit v terénu. Žáci si vyzkoušeli kolektivní i individuální soutěže, např. poznávat kamaráda podle hmatu, běh ve dvojicích, pohybovou hru na molekuly, zdolávání překážek na dětském hřišti. Za aktivní přístup byli žáci odměněni zmrzlinou. Všichni si dopledne moc užili.

 

Další fotografie.