V. - září

 

24. 9. - Cvičení v přírodě

Ve čtvrtek 24. září jsme se celá třída vydala do místního lesa si zacvičit. Po rozcvičce na čerstvém vzduchu jsme si zasoutěžili v běhu a skoku přes potok. Hlavním tématem dne však byla první pomoc, kterou jsme si společně zopakovali a názorně předvedli.

V lese jsme si také povídali o stromech, keřích i zvířatech. Určovali jsme stromy podle listů i podle kůry, vyprávěli si které stromy opadávají a které ne, v korunách jsme hledali veverky a na poli zajíce, na rybníce jsme počítali kachny a rozdělili se s nimi o svačiny:) Myslím, že jsme si to všichni náramně užili:)

další fotografie

 

 

1. 9. Zahájení školního roku

Prvního září jsme úspěšně zahájili školní rok 2020-2021.

Děti se nám po prázdninách sešly v dobrém rozmaru, plni energie a dobré nálady. V prvním týdnu jsme se vzájemně poznávali a pověděli jsme si, co nás v tomto školním roce čeká, a nebude toho málo:) Žáci byli seznámeni se školním řádem a také byli poučeni o bezpečnosti a pravidlech chování ve třídě i mimo ni.