II. L - duben


Akce na měsíc duben:
1. 4. – Noc s Andersenem. Výročí narození spisovatele H. Ch. Andersena k podpoře dětského čtení.
7. 4. – 12. 4. - Bude ve škole probíhat „VELIKONOČNÍ JARMARK“, kde si budete moci zakoupit výrobky, které vytvořili žáci v hodinách pracovních činností
11. 4. – Focení
12. 4. – Velikonoční dílničky – vstup je zdarma, jízdné bude hrazeno z třídního fondu
21. 4. – Den Země – akce „Ukliďme Česko“
28. 4. - Třídní schůzky od 15:00
29. 4. - Čarodějnice - po velké přestávce, pokud počasí dovolí, si opečeme špekáčky. Žáci mohou přijít v čarodějnickém kostýmu.  

 

29. 4.
 
Máme tady konec dubna, a tak jsme si s žáky vyprávěli, proč pálíme čarodějnice, vyrobili jsme si je z papíru a po velké přestávce jsem se vydali na školní zahradu, kde jsme si opekli špekáčky. Počásí nám přálo a páteční dopoledne jsme si moc užili.

Další fotografie.

 

26. 4.
 
Dnešní poslední hodinu jsme se vydali na školní zahradu, abychom zjistili, zdali nám vyrostly květiny, které jsme na podzim zasadili. A abychom měli záhon hezký, museli jsme ho nejprve vyplít.

Další fotografie.

 

 

25. 4. 
 
Plavání nás baví a jde nám čím dál lépe. Jak už nám to jde, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
 
21. 4.
 
Dubnový projektový den jsme zaměřili na oslavu naší planety Země a její ochranu. Celá škola se zapojila do celorepublikové projektu " Ukliďme svět". V prvních dvou vyučovacích hodinách jsme si zopokavali, jak a proč třídímě odpad, žáci byli poučeni o bezpečnosti, dostali pracovní pomůcky a vyrazili jsme společně i se spolužáky z III. L do nedalekého lesa, kam rádi chodíme na procházky. Během úklidu jsme potkali několik kolemjdoucích, kteří nám všem za úklid děkovali. Nasbíraný odpad jsme rozřídili do kontejnerů a žáci odcházeli s dobrým pocitem, že pro naši planetu udělali něco dobrého.
 
Další fotografie.
 
12. 4. 
 
Dnešní dopoledne jsme strávili na ZUŠ Hynka Kubáta v Kladně, kde měli pro žáky připravený program. Žáci si zazpívali se sborem, zahráli divadlo, zatančili a nakonec vyrobili motýlky, které si odnesli na památku domů. Jak celé dopoledne probíhalo, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
 
11. 4. 2022

Ve čtvrtek 14. 4. jsou velikonoční prázdniny. V pátek 15. 4. a v pondělí 18. 4. jsou státní svátky
 
7. 4. 2022
 
Konec března a začátek dubna jsme věnovali vyrábění na velikonoční jarmark. Kromě velikonočního osení a zápichů, žáci vyráběli náušnice a náramky. Maminky, tetičky a babičky přijďte si vybrat z opravdu povedených kousků. Jak tvoření probíhalo, si můžetet prohlédnout ve fotogalerii.

 

7. 4. 2022
 
Učení je zábava. O tom se dnes žáci přesvědčili v hodnině řečové výchovy, kdy jsme vyzkoušeli novou pomůcku pro dechová cvičení.
 
Další fotografie.
 
 
 
5. 4. 2022
 
Blíží se Velikonoce, a tak si žáci na konci měsíce března vyrobili "kamarády Travouny". Některým z nich už krásně rostou vlásky. :-)

 

1. 4. 2022

V pátek proběhla tzv. "Noc s Andersenem", která se koná u příležitosti výročí narození spisovatele H. Ch. Andersena k podpoře dětského čtení. Říkali jsme si, jaké pohádky tento spisovatel napsal. Následně si žáci vybrali pohádku Malá mořská víla, kterou jsme si pustili na interaktivní tabuli  a poté jsme si o pohádce povídali.