II. Z - BŘEZEN

Sněženka podsněžník

 

Akce v březnu:

8. 3. 2022 - účast ve výtvarné soutěži "Kladenská veverka"

22.3.2022 - projektový den ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

23.3.2022 - enviromentální přednáška na téma MOŘE A OCEÁNY

Průběžně tvorba velikonočních dekorací.

 

 

GLOBAL MONEY WEEK - V týdnu od 21.3. do 27.3. proběhla po celé republice akce zaměřená na podporu finančního vzdělávání dětí a mládeže. I my jsme se tedy zaměřili na práci s penězi. Žáci si společně zahráli na obchod, střídali se v rolích prodavače a nakupujícího, učili se spočítat útratu a správně vrátit zpět. 

Další fotografie

 

 

MOŘE A OCEÁNY - Tentokrát byla přednáška zaměřena na moře a oceány, především na problém jejich znečištění. Pan lektor měl pro žáky připravenu poutavou přednášku a spoustu fotografií a videí, z krásných exotických míst. Žáci se dozvěděli, jak mohou pomoci přírodu chránit a co vše pro to udělat. 

 

 

Projektový den Čtenářská gramotnost - Během tohoto projektového dne jsme se věnovali četbě známé knihy pro děti a mládež Děti z Bullerbynu. Společně jsme si přečetli několik ukázek, diskutovali o knize a autorce knihy, splnili několik úkolů a společně vytvořili koláž ke knize.  Hlavním cílem tohoto projektu bylo zlepšit čtenářskou gramotnost u žáků, podpořit jejich vztah ke knihám, podnítit jejich zájem o knihy. Vést žáky ke spolupráci, vzájemné kooperaci, naučit se využívat knihy jako prostředku k relaxaci během přestávek či doma v jejich volném čase. Děti čtený text zaujal a s radostí plnily připravené aktivity.

Další fotografie

 

 

PLAVÁNÍ :-)

 

Další fotografie