III. L - březen

 

Tělesná výchova s trenérem

Každý čtvrtek cvičíme v hodinách tělesné výchovy s profesionálním trenérem. V tomto měsíci se věnujeme atletické přípravě. Procvičujeme běh, hod a štafetu. Hodně soutěžíme a moc nás to baví.

Další fotografie

 

Ekologická přednáška - Oceány a moře

Ve středu 23.3. jsme se zúčastnili ekologické přednášky na téma Oceány a moře. Dozvěděli jsme se, jak lidé ohrožují život v mořích a v oceánech a jak i my můžeme přispět k ochraně těchto ekosystémů.

         

Další fotografie

 

Projektový den - čtenářská gramotnost

V úterý 22.3. probíhal celoškolní projektový den Čtenářská gramotnost. Naše třída měla téma PŘÍBĚHY SE ZVÍŘECÍM HRDINOU. Vybrali jsme vyprávění o mořské želvě Malvi. Na projektu jsme pracovali ve skupinách i každý samostatně a zdokonalili jsme se nejen ve čtení s porozuměním, ale také jsme získali nové poznatky o životě mořských želv.

Další fotografie

 

Robotika

V hodinách informatiky se také učíme základy programování a programujeme malé "robůtky" VEX, aby se pohybovaly po předem vyznačené cestě. Moc nás to baví a práce se nám daří.

Další fotografie

 

Velikonoční přání

Blíží se Velikonoce a naše škola bude posílat velikonoční přání babičkám a dědečkům do Domova důchodců v Kladně. I my jsme se zapojili a vyrobili velikonoční pozdravy.

Další fotografie

 

Mezinárodní den žen

8.3. byl Mezinárodní den žen. Vysvětlili jsme si, proč to je významný den. Potom jsme přemýšleli, co má ráda naše maminka a co máme na maminkách nejvíc rádi. Nakonec jsme naše maminky a babičky obdarovali kytičkou.

           

Další fotografie

 

Trenér ve škole

V rámci tělesné výchovy cvičíme každý čvrtek s profesionálním trenérem. V měsíci únoru jsme se naučili základům volejbalu a tento měsíc - březen - budeme trénovat atletiku. Každý z žáků dostal sportovní vak.

Další fotografie

 

Četba na pokračování - MYŠ BLÁŽA

V hodinách čtení si budeme teď v březnu číst knížku Myš Bláža na cestě za blahobytem. V úvodní hodině jsme si tipovali, o čem asi knížka bude. Potom si každý našel pohodlné místo a sám si přečetl úvodní kapitolu a napsal poznámky, o čem se v knížce právě dočetl. Svoje poznámky potom žáci prezentovali v rámci třídy a nakonec jsme si založili Čtenářský deník, který si budeme pravidelně doplňovat.

   

         

    Další fotografie         

 

 

Masopust

1.3. končí v tomto roce Masopust - období hojnosti, dobrého jídla a maškarních průvodů. Následuje Popeleční středa - tedy období půstu před Velikonocemi. Abychom si připomněli tradice, vyrobili jsme si maškarní masky a vyprávěli jsme si o tradicích a zvycích v tomto období.

 

Další fotografie