ZÁŘÍ

V září jsme se přivítali, seznámili se s novým prostředím a zvykali si na školní režim. Hrajeme celoroční hru Cesta za pokladem a vytvořili jsme si třídní pravidla.

                                                                        

Během prvních pár dní se děti rozkoukaly a s nadšením se pustily do práce - uvolňování ruky, seznamování se s čísly a prvními písmenky, no není toho málo. Ale ve škole není jen dřina, ale také zábava. Tvoříme a vyrábíme, zpíváme, sportujeme a poznáváme okolí školy.

24.9. proběhl v naší škole projektový den na téma Ochrana člověka za mimořádných okolností. Společně jsme si povídali o složkách integrovaného záchranného systému, probrali jsme důležitá telefonní čísla, první pomoc, osobní bezpečí, mimořádné události, požáry a jiná nebezpečí. V lese jsme si vyzkoušeli ošetření různých druhů poranění, naučili jsme se vytvořit nosítka z rukou a nacvičovali jsme hovory na důležitá telefonní čísla. Na závěr jsme si zahráli několik her zaměřených na orientaci v přírodě. Počasí nám přálo a všichni jsme si tento den moc užili.

Další fotografie