I. L b

Třídní učitelka: Tereza Barnincová DiS.

Kontakt: tereza.barnincova@zskladnoparizska.cz

Konzultační hodiny: Každé pondělí 12:30 - 13:30

 

ROZVRH NA PRVNÍ POLOLETÍ

 

 

1.hodina

        8:00 – 8:45

2.hodina

8:50 – 9:35

3.hodina

9:50-10:35

4.hodina

10:45-11:30

Pondělí

Český jazyk

Matematika

Český jazyk

Prvouka

Úterý

Tělesná výchova

Český jazyk

Řečová výchova

Hudební výchova

Středa

Český jazyk

Matematika

Český jazyk

Prvouka

Čtvrtek

Tělesná výchova

Český jazyk

Matematika

Výtvarná výchova

Pátek

Český jazyk

Matematika

Řečová výchova

Pracovní činnosti