IX. Z - říjen

Halloweenské dlabání dýní - Fotogalerie - dlabání dýní

 

21.10.2021 Jsme ve škole přivítali tým slečen z organizace Magdaléna, který s námi strávil tři hodiny v rámci primární prevence na téma Závislost - Jak můžu pomoci já a jak pomáhají jiní. Celá třída se aktivně zapojovala do všech aktivit, které nám lektorky nachystaly. 

Fotogalerie - program primární prevence IX.Z

20.10.2021 jsme si společně užili projektový den na téma Základní podmínky života – energie, společenský rozvoj, přírodní zdroje – využívání, hospodaření. Část dne jsem pracovali ve skupinách na projektu - Stavíme ekologický dům a žojeme ekologicky 

13.10.2021 Jsme se společně byli podívat na Veletrhu vzdělávání v Domě kultury Kladno, zajímavá byla nejen prezentace škol a možnost popovídat si s žáky, kteří dané školy studují, ale užili jsme si i doprovodný program. Ve škole jsme poté veletrh zhodnotili a navzájem jsme si řekli, co koho nejvíce zaujalo.

Fotografie: Veletrh vzdělávání 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR připravilo Národní plán doučování, který je zaměřený na vyrovnání vzdělávání související s výpadkem prezenční výuky z důvodu pandemie COVID 19 (uzavření škol).

Od 1.10.2021 bude každé úterý v čase 7:00 - 7:45 hodin probíhat doučování v rámci tohoto plánu. Zároveň se v rámci doučování zaměříme na témata, která se často vyskytují u přijímacích zkoušek na střední školy. 

 

Co nás čeká v říjnu:

8.10. budeme mít zkrácené vyučování kvůli probíhajícím volbám, výuka bude končit v 11:30 hodin :)

13.10. se zůčastníme Veletrhu celoživotního vzdělávání v Domě kultury Kladno, kde budeme mít možnost se seznámit se školami, kam lze po základní škole pokračovat

20.10. Projektový den - Škola a život

21.10. Primární prevence