II. S - září

27.9. 2021 Projektový den - "CVIČENÍ V PŘÍRODĚ"

V pondělí proběhl v naší škole projektový den "CVIČENÍ V PŘÍRODĚ".

První dvě vyučovací hodiny jsme si zopakovali, jak předcházet úrazu a zranění, důležitá telefonní čísla a přiřadit k nim složky IZS. Následně žáci pracovali, jak samostatně, tak i ve skupinkách, kde měli přiřadit k důležitým číslům složky IZS a pak vybarvit. Ve skupinkách jsme si vyzkoušeli volat na důležitá čísla při mimořádných situacích - odpovědi na otázky, dle čeho určit polohu, atd.

Poslední dvě vyučovací hodiny jsme šli na vycházku do přírody. Došli jsme k rybníku do Hřebče a po cestě tam i zpět jsme procvičovali základní znalosti v oblasti dopravní výchovy, prevence úrazů a také jsme si zahráli hry - seřazení dle čísel (od nejmenšího po největší, i opačně), atd.

Další fotografie

 

23.9. Pracovní vyučování

Během pracovního vyučování jsme strávili se žáky v kuchyni - všichni se podíleli na přípravě mrkvového salátu s jablky. Užili jsme si kopec legrace a všichni se podíleli na přípravě. Bylo moc hezké, jak žáci spolupracovali, kdo, co bude dělat :)

Pracovní vyučování I.S+II.S

 

 

ČTVRTEK 16.9. PROJEKTOVÝ DEN PRIMÁRNÍ PREVENCE

Šikana, škádlení a já, bolest jménem šikana.

Během projektového dne jsme se zaměřili právě na šikanu a její prevenci. Žáci se seznámili s různými druhy šikany, vyzkoušeli si, jak bychom ji měli řešit, pracovali v pracovních listech, kde rozeznávali vhodné a nevhodné chování vůči okolí. Poté shlédli video, které bylo názorné očima oběti a očima agresora. Na závěr každý nakreslil svého nejlepšího kamaráda, a řekl hezké věci o svém nejlepším kamarádovi. Den jsme si moc užili :)

Primární prevence - II.S

Zdravím všechny po prázdninách v novém školním roce 2021/2022.

Organizace 1. školního týdne

STŘEDA 1.9. 2021

- slavnostní zahájení školního roku

- proběhne testování PCR metodou, je NUTNÁ ÚČAST VŠECH ŽÁKŮ

- ROUŠKY nosí děti ve všech prostorách školy (chodby, šatny, atd.). Ve své kmenové třídě žáci ROUŠKY NENOSÍ.


ČTVRTEK 2.9. 2021

- vyučování do 11:30 - třídnické práce

- žáci si přinesou pomůcky a hygienické potřeby dle seznamu, který jsem Vám zasílala


PÁTEK 3.9. 2021

- vyučování do 11:30 - třídnické práce

 

6.9. 2021

- VÝUKA DLE ROZVRHU, který je umístěn na webových stránkách naší třídy a žáci mají nadepsaný rozvrh hodin v žákovské knížce

- testování PCR METODOU


 

VÁŽENÍ RODIČE,

PROSÍME, ABY DĚTI PŘINESLY ŠKOLNÍ POMŮCKY A HYGIENICKÉ POTŘEBY DLE SEZNAMU, KTERÝ JSME VÁM ZASÍLALI.

NEJPOZDĚJI DO 15.9. 2021