VÍTEJTE VE TŘÍDĚ V.Z


Školní rok 2021/2022

Třídní učitelka: Mgr. Jana Moulisová

Asiatentka pedagoga: Erika Štěpánková

Konzultační hodiny: pondělí 13.00 - 14.00 hodin

E-mail: jana.moulisova@zskladnoparizska.cz

Telefonický kontakt školy: 312 686 018

ROZVRH HODIN

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina Polední přestávka 6. hodina 7. hodina
Pondělí M ČJ AJ ČJ  
Úterý ČJ M VL M I      
Středa TV M ČJ AJ      
Čtvrtek ČJ VV VV AJ        
Pátek M TV ČJ VL HV      
Polední přestávka je v pondělí od 12.25 do 12.55 hodin.

Vyučující ve třídě:

Český jazyk, Matematika, Přírodověda, Vlastivěda, Tělesná výchova - Mgr. Jana Moulisová

Anglický jazyk - Ing. Šárka Fajkošová, Bc. Radka Horáková

Výtvarná výchova, Pracovní činnosti - Mgr. Marcela Slánská 

Prázdniny

Podzimní prázdniny 27.10.-29.10.2021

Vánoční prázdniny 23.12. – 2.1.2022

Pololetní prázdniny 4.2.2022

Jarní prázdniny 14.2. – 20.2.2022

Velikonoční prázdniny 14.4.2022

Hlavní prázdniny 1.7.- 31.8.2022