Informace k provozu školy  od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021

Vítejte ve třídě IV.Z!   

Třídní učitelka: uč. Lucie Janotová

Asistent pedagoda: Dušan Horbaj

Kontakt: lucie.janotova@zskladnoparizska.cz

Konzultační hodiny: každé pondělí 9:50 - 10:35

 
 
ROZVRH HODIN                                                     
 
 

1.hodina

2.hodina

3.hodina

4.hodina

5.hodina

6.hodina

Pondělí

M

ČJ

VV

INF

 

 

Úterý

M

ČJ

M

ČJ

VL

 

Středa

TV

AJ

ČJ

P

HV

Čtvrtek

ČJ

AJ

M

ČJ

VV

 

Pátek

M

TV

ČJ

AJ

P

 

                                               
Polední pauza : středa od 11:30 - 12:00 hod.
             
Vyučující v naší třídě:   
 
Matematika, Český jazyk, Informatika - uč. Lucie Janotová
Přírodověda, Tělesná výchova - Mgr. Magdalena Míková
Vlastivěda - Mgr. Lucie Skleničková
Anglický jazyk - Ing. Šárka Fajkošová
Pracovní činnosti, Hudební výchova - Ing.Veronika Šímová
Výtvarná výchova - Mgr. Jarmila Holečková
 

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny 27.10.-29.10.2021

Vánoční prázdniny 23.12. – 2.1.2022

Pololetní prázdniny 4.2.2022

Jarní prázdniny 14.2. – 20.2.2022

Velikonoční prázdniny 14.4.2022

Hlavní prázdniny 1.7.- 31.8.2022