ZÁŘÍ

 

Vítám Vás na stránkách I.Z, ve školním roce 2021/2022

Třídní učitelka: Nela Eitlerová
 
Kontakt: nela.eitlerova@zskladnoparizska.cz
 
Konzultační hodiny: každé úterý 12,00 - 13,00
 
ROZVRH HODIN 

 

1.

2.

3.

4.

PONDĚLÍ

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

ČESKÝ JAZYK

PRVOUKA

ÚTERÝ

TĚLESNÁ VÝCHOVA

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

ČESKÝ JAZYK

STŘEDA

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

ČESKÝ JAZYK

PRVOUKA

ČTVRTEK

TĚLESNÁ VÝCHOVA

MATEMATIKA

ČESKÝ JAZYK

HUDEBNÍ VÝCHOVA

PÁTEK

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

PRACOVNÍ ČINNOSTI