III. L

Třídní učitelka: Mgr. Regina Kujová

Kontakt: regina.kujova@zskladnoparizska.cz

asistent pedagoga: Michal Bernard

Konzultační hodiny každé úterý od 12 hod. do 13 hod., nebo po předchozí domluvě

 

ROZVRH HODIN - 1. pololetí

pondělí matematika český jazyk TV-plavání TV-plavání hudební výchova
úterý  český jazyk matematika český jazyk řečová výchova  
středa český jazyk anglický jazyk český jazyk prvouka pracovní činnosti
čtvrtek matematika anglický jazyk prvouka český jazyk výtvarná výchova
pátek matematika český jazyk český jazyk anglický jazyk informatika