Přípravná třída

Přípravná třída 
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 
 
 
 
 

 

                                                                  Třídní učitelka: Andrea Petrášová

                                                                  Asistentka pedagoga: Hana Herdová

                                                                  Konzultační hodiny: Středa - 12:30-13:30

                                                                  Kontak:andrea.petrasova@zskladnoparizska.cz

 

Režim dne
07:40 - 08:00 - scházíme se ve třídě
 
08:00 - 08:45 - ranní cvičení – pohybové hry, hry s míče 
                                                 
08:50 - 09:35 - ranní kruh – rozhovor, logo chvilka, zpěv + recitace básní
 
09:50 - 10:35 - řízené činnosti - jazykové, poznávací, předmatematické, smyslové, výtvarné, hudební, pracovní a tělovýchovné činnosti
 
10:40 - 11:30 - pobyt venku
 
11:45 - 16:30 - školní družina - oběd, zájmové činnosti, kroužky, pobyt venku