V. Z - červen

 

30. 6. VYSVĚDČENÍ (VYUČOVÁNÍ KONČÍ V 8.45 hod.)

29. 6. Třídní náležitosti (vyučování končí v 11.30 hod.)

28. 6. Třídní výlet - hornický skanzen důl Mayrau (vyučování končí v 11.30 hod.)

Vyrazili jsme na výlet do nedalekých Vinařic. Čekala nás velice zajímavá a naučná prohlídka, která se protáhla na celé dvě hodiny. Všichni jsme si to užili. 

Fotogalerie

24. 6. Odevzdání učebnic

21. 6. Projektový den - Cvičení v přírodě

Žáci se dozvěděli o základech první pomoci, rizikách při sportu v přírodě, něco o silničním provozu a jak správně relaxovat. Společně i samostatně jsme si zkusili první pomoc a zachování se při mimořádné situaci. Žákům se líbily soutěživé hry, příroda i relaxace u vody. Projektový den jsme si společně užili a odnesli si z něj nové poznatky.

Fotogalerie

15. 6. Preventivní činnost MP a HZS Kladno

Mezinárodní mítink Kladno hází a Kladenské memoriál pozval na dopolední program.

Pro mladší děti jsme kromě samotného závody připravili i doprovodný program v podobě preventivní výchovné činnosti Městské policie Kladno a Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

Fotogalerie

3. 6. Projektový den: Škola a zdraví

Celé dopoledne bylo směřováno na zdravý životní styl, potraviny, sport a hygienu. Každý žák si tak zkusil sestavit svůj jídelníček a společně si vytvořili ideální den zaměřený na zdravou stravu, pitný režim, sport a volný čas.

1. 6. Dětský den

Celá třída se těšila na svůj den. Čekala nás procházka lesem na Sletiště a do lesoparku Lapák. Byly připraveny různé hry a soutěže. Všichni jsme si celé dopoledne užili. Počasí se vydařilo a zmrzlina osvěžila.