IX. Z                 

2020/2021

 
 

Třídní učitelka - Ing. Šárka Fajkošová

Konzultační hodiny - středa 13:00 - 14:00

sarka.fajkosova@zskladnoparizska.cz

 

Rozvrh hodin IX.Z

 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PO Ma Čj D Aj Rj VO  
ÚT F Ch Čj M D P  
ST Čj TV M Aj V VZ  
ČT M Čj Rj Aj Čj PrČ PrČ
TV P Z VV HV IN