VI. Z

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Slánská

Asistentka pedagoga: Kristýna Pospíšilová

Konzultační hodiny: úterý od 12,30 do 13,30 hodin

Kontakt: marcela.slanska@zskladnoparizska.cz

 Rozvrh hodin
 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PO  M Čj  AJ   VkO  
ÚT Čj Hv     
ST  Tv  Čj  P  F  Aj Vv  Vv 
ČT  Čj  M  Z  D  Aj  F  
 M  VkZ  P  Tv  Pč  Pč