Zápis do 1. třídy - školní rok 2018 / 2019

Vítejte na stránkách naší školy....

Právě pro Vás připravujeme nové www stránky naší školy. Prosíme proto o strpení. Nová www prezentace bude postupně doplněna o strany a podstrany s informacemi o škole a o celkovém aktuálním dění. Věříme, že Vám nové www stránky přinesou Vámi vyhledávané informace a zpětně škola obdrží z Vaší strany věcné podněty. Je naší snahou, sdílet dění naší školy s Vámi.....

Kontaktujte nás prosím s Vaším dotazem
Kontrolní kód
(ochrana proti spamu)


Zápis do 1. třídy - školní rok 2018 / 2019

Zápis do 1. třídy – školní rok 2018-19 Zápis do 1. třídy základní školy se koná v pátek 20. dubna 2018 14.00-18.00 hod. a v sobotu 21. dubna 9.00-12.00 hod. S sebou vezměte: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce V případě, že žádáte o odklad školní docházky Vašeho...
Kde:

Zápis do 1. třídy – školní rok 2018-19

·         Zápis do 1. třídy základní školy se koná v pátek 20. dubna 2018 14.00-18.00 hod a v sobotu 21. dubna 9.00-12.00 hod.

·         S sebou vezměte: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce

·         V případě, že žádáte o odklad školní docházky Vašeho dítěte, u zápisu dokládáte doporučení poradenského zařízení (PPP, SPC) a dětského lékaře.

·         V případě, že má Vaše dítě specifické vzdělávací potřeby, u zápisu také doložte doporučení poradenského zařízení (PPP, SPC).   

 

Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů

K základnímu vzdělávání jsou přednostně přijímáni žáci, kteří mají trvalý pobyt v dané spádové oblasti města Kladna (vyhláška Města Kladna o školských obvodech spádových základních škol zřizovaných Statutárním městem Kladno č. 26/16)

Spádová oblast

·         Pařížská,

·         Budapešťská,

·         Havanská,

·         Jerevanská,

·         náměstí St. Pavla.

 

Další uchazeči budou přijímáni v tomto pořadí:

1. Zájemci z jiných spádových obvodů, kteří mají na naší škole staršího sourozence.

2. Zájemci z jiných spádových obvodů města Kladna.

3. Následně budou přijímáni žáci, kteří nemají trvalé bydliště na území města Kladna.

 

Výše zmíněnou vyhláškou není dotčeno právo zákonných zástupců vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s právními předpisy

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání je zveřejněno na internetových stránkách školy a na informační tabuli na budově školy (nejsou zveřejněna jména, ale čísla, pod kterým je spis žáka evidován a které bylo zákonnému zástupci přiděleno při administrativní části zápisu)

 

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání bude vydávat ředitelka školy po skončení všech administrativních úkonů, které jsou spojeny se zápisem žáků.

 

                                                                                     Mgr. Bc. Yvona Vítková, ředitelka školy

KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Školní rok 2018/ 2019

Informace týkající se školního roku 2018/2019...
Kde:


Pomůcky pro první třídu

Děti dostanou učebnice, pracovní sešity, sešity, barevné papíry, modelínu, čtvrtky, vodovky, voskovky, lepidlo, podložku pod modelování, tužky, ořezávátko, gumu Nakoupí rodiče: desky na sešity (velké i malé), fólie na čtení, desky na písmenka, štětec č. 4 kulatý, štětec č. 12 plochý, štětec č. 8 kulatý, fixy (základní sada), pastelky, tvrdé desky na výkresy, desky na číslice, pero Tornádo, papírové hodiny, obaly na sešity (A 5) 10 ks, obaly na učebnice, nůžky (leváci musí mít nůžky pro levou ruku)...
Kde:


Výpis všech aktualit