Spolupráce s Magistrátem města Kladna

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

ROK 2021

KOMISE RM – PRO ŽIVVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Komise Rady města pro životní prostředí poskytla dotaci za účelem krytí nákladů na nákup vybraných učebních a didaktických pomůcek ve výši 15 820,- Kč.

Odkaz na článek

DĚKUJEME

 

ROK 2014

KOMISE RM – PRO ŽIVVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Škola získala finanční příspěvek ve výši 25 000,- Kč na rekonstrukci skleníku. Celkové náklady na opravu skleníku činily 76 424,- Kč, proto finanční podpora komise je významná část rozpočtu opravy.

DĚKUJEME