Zápis dětí do budoucího 1. ročníku

07. 03. 2024
vidfrmm9rh_____Zápis do prvních tříd

Zápis dětí do budoucího 1. ročníku školního roku 2024/2025

* OTEVÍRÁME DALŠÍ LOGOPEDICKOU TŘÍDU.

* DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PŘEDNOSTNĚ PŘIJÍMÁME DĚTI, KTERÉ MAJÍ
ODLOŽENU POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU A DÁLE DĚTI V POSLEDNÍM
ROCE PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY.